Mistænkte bi-dræbere forbydes i to år

Selvom EUs medlemmer ikke kan enes om et permanent forbud, bliver verdens mest udbredte insektmidler forbudt i Europa de næste to år.

En bi fyldt med pollen flyver omkring på dagen, hvor EU landene skulle tage stilling til et permanent forbud mod 3 stoffer, der mistænkes for at være skyld i stor tilbagegang blandt bier. (Foto: © HEINZ-PETER BADER, Scanpix)

Et forbud mod de såkaldte neonikotinoider, der mistænkes for at være årsag til massedød blandt bier, var mandag til afstemning blandt EU's lande. Der blev ikke gennemført et permanent forbud, men EU kommissionen ventes at pille stofferne af hylderne i to år.

Der er tale om de tre sprøjtemidler thiamethoxam, clothianidin og imidacloprid, der er nervegifte og primært bruges i landbruget.

- De indgår i insektmidler, der udmærker sig ved at være meget giftige for bestemte insekter, men ikke for mennesker i de godkendte doser, forklarer biolog i Miljøstyrelsen Henrik Brødsgaard til dr.dk/viden.

Insektmidlerne, der er de mest brugte på verdensplan, kan anvendes direkte på frøene inden såning af eksempelvis raps, og skal derfor ikke sprøjtes ud over planterne.

Uenighed om årsag til bidød

De mistænkes for at være den primære årsag til fænomenet CCD, Colony Collapse Disorder eller på dansk, pludselig bidød.

Et fransk forsøg fra 2012 viste, at bier der var udsat for stoffet thiamethoxam havde svært ved at finde tilbage til deres stader, mens en engelsk undersøgelse viste, at humlebier der blev udsat for imidacloprid fik nedsat reproduktionsevnen væsentligt.

Begge undersøgelser blev bragt i tidsskriftet Science og har været medvirkende til at spørgsmålet er taget op på EU plan.

Der er dog stor uenighed blandt forskerne om, hvor direkte man kan koble CCD med de tre sprøjtegifte.

Henrik Brødsgaard fortæller, at der blandt europæiske forskere er almindelig konsensus om, at CCD er en kompleks størrelse.

- CCD fænomenet opstod i midten af 90'erne og ingen forstod hvad der skete, fortæller han. Bierne havde masser af foder og man kunne ikke konstatere sygdomme blandt dem.

På samme tid blev neonikotinoiderne godkendt og introduceret i landbrugsdriften og mange forskere koblede de to ting sammen, men der har også været andre teser for CCD fænomenet.

- Man har også været omkring mobiltelefoner, højspændingsmaster og mange andre forklaringer, fortæller Henrik Brødsgaard.

Springer over livsfase

Man har ikke kunnet sætte en finger på en bestemt ting og derfor bliver neonikotinoiderne ved med at være en del af de grunde man kigger på.

De danske bier er ikke så hårdt ramt af CCD, men når det sker, skyldes det den lille varroa-mide, der snylter på biernes larver. Dens spyt aktiverer og overfører vira, som får bierne til at springe den livsfase over, hvor de passer deres larver, forklarer Henrik Brødsgaard, der tegner et dystert billede af en verden uden bier:

- Bierne er meget vigtige for os fordi de er de mest effektive til at bestøve blomster. Uden bier ville hovedparten af vores afgrøder i verden dø og der ville kun være de vindbestøvede som ris og hvede tilbage.

Da det ikke lykkedes at skabe flertal for et permanent forbud, vil EU Kommissionen indtil videre forbyde de tre stoffer over en to-årig periode. Herefter vil man evaluere effekten og tage stilling til hvad der så bør ske.