Mokkabjørne: Isbjørne parrer sig med brune bjørne - men forgæves

Bjørneunger med isbjørn og og brun bjørn som forældre kommer ikke til at sikre isbjørnens overlevelse i fremtiden, siger ekspert.

Billedet af de to mokka-bjørne er taget den 11. juni 2015 i Osnabrueck Zoo i Osnabrueck i Tyskland. På engelsk hedder hybriden, der opstår mellem brun bjørn og isbjørn pizzly bear / grolar bear. (Foto: FRISO GENTSCH © FRISO GENTSCH og Scanpix)

Medierne falder på halen af begejstring, når de ser en mokkafarvet bjørn.

Det er en krydsning mellem en isbjørn og en brun bjørn, hvor de to bjørnearter, der er hinandens nærmeste slægtninge, har parret sig og fået en unge.

Men det sker yderst sjældent, og det vil ikke have nogen betydning for, hvor godt isbjørnene vil kunne tilpasse sig til fremtidens varmere klima.

Det fastslår de to danske isbjørneforskere Eline Lorenzen fra Statens Naturhistoriske Museum og Thea Bechshøft, der er tilknyttet både University of Alberta i Canada og Aarhus Universitet.

Tæt udviklingshistorie

Isbjørn og brun bjørn har gennem hele deres udviklingshistorie været tæt forbundne med fælles stamfader. Og de er hinandens nærmeste slægtninge, der splittede op for mellem 343.000 og 479.000 år siden.

Arterne har igennem længere perioder fået afkom sammen. Det ses fx i området omkring Hudsonbugten i Canada, hvor havisen helt forsvinder om sommeren, og isbjørne går i land og kommer ind i områder, hvor der er brun bjørn - Grizzlybjørne.

- Som udgangspunkt er det ikke noget, der betyder noget for isbjørnen som art, for det er relativt sjældent, at det sker, og kun i visse områder, siger Eline Lorenzen.

- Men jo mere isbjørne bliver tvunget på land på grund af den svindende havis og i områder med brune bjørne, vil det nok ses hyppigere, siger hun.

Brune bjørne trækker mod nord

Når det bliver varmere, trækker de unge hanner af brun bjørn mere nord på for at finde sit eget territorium.

- Det gør det lettere at finde mad osv. Og hvis de så tilfældigvis lander ved en kyst, hvor der er en isbjørne-hun om foråret, der venter på, at isen kommer tilbage, kan de parre sig.

Begge forskere hæfter sig ved, at der opstår en ny underart, når arterne parrer sig, og der er ikke tale om en isbjørn – men en hybrid. Desuden kommer ungerne også til at opføre sig som isbjørne, forklarer Thea Bechshøft.

Opfostres som isbjørne

Typisk er det hannerne, der er brun bjørn, og hunnerne der er isbjørn. Det betyder, at ungerne bliver opdraget som isbjørne ude på isen. De lærer ikke at være brun bjørn, siger Thea Bechshøft.

Det kan godt være, at ungerne har en brun plet og brune hår - og en pukkel over skulderen, som brun bjørn har. Men i det store hele bliver de opfostret som isbjørne, forklarer hun.

- Så når de nogle år senere skal finde nogle at parre sig med, regner de også sig selv for at være isbjørne. Så chancen for at de møder en ny brun bjørn og får afkom sammen med dem, er meget lille, siger Thea Bechshøft.

Isbjørnene viger for brun bjørn

Forskere har i øvrigt for nyligt vist, at isbjørnene forsvinder fra fx en knoglebunke, hvis der kommer en brun bjørn, selv om isbjørnen er meget større.

- Man ved ikke hvorfor. Men set i den kontekst er det også meget usandsynligt, at isbjørne generelt vil parre sig med brune bjørne, siger Thea Bechshøft.

Facebook
Twitter