Muslinger renser beskidte søer

Sveriges tredje største sø 'Mälaren' er forurenet af næringsstoffer. Nu vil man forsøge at rense vandet ved hjælp af muslinger. Ringsted vil følge med i projektet, for kommunen har samme problem i en sø.

Sveriges tredje største sø 'Mälaren' er forurenet af næringsstoffer. Nu vil man forsøge at rense vandet ved hjælp af vandremuslinger - også kaldet zebramuslinger. Ringsted vil følge med i projektet, for kommunen har samme problem i Haraldsted Sø. (Foto: © Lars Gejl, Scanpix)

Sveriges tredje største sø, Mälaren, har store problemer med næringsstoffer. Søen er så forurenet af fosfor og kvælstof, at de svenske miljømyndigheder nu er nødt til at gøre noget.

Og svenskerne sætter deres lid til, at en særlig art muslinger kan være med at løse problemet.

Det er en art, som også Ringsted Kommune på Midtsjælland sætter sin lid til.

Muslingeforsøg i et par år

Søen Mälaren ligger vest for Stockholm, og har sit udløb i Østersøen.

Ifølge Sverige Radios videnskabsradio truer EU med sanktioner, hvis ikke Sverige får sat en stopper for udledningen af næringsstoffer til Østersøen. Læs historien her!

I et par år har forskere fra det svenske Lantbruksuniversitet testet, om muslingearten zebramusling - også kaldet vandremusling - kan rense søen.

Og resultaterne ser så lovende ud, at man nu går videre med projektet.

Muslingerne danner kolonier

Det særligt smarte ved muslingerne er, at de kan filtrere algevæksten i vandet. Så man kan bruge vandremuslingerne til at rense vandet med.

Vandremuslingerne er en særlig invasiv art. Hvis man sætter liner og net ned i vandet, kan muslingerne sætte sig fast og danne kolonier, og dér vokse sig store. Og så kan man høste muslingerne. Og bruge liner og net igen.

Muslingerne er en slags biomasse, der kan bruges til hønsefoder eller fx til fiskemel, fordi de er fyldt med proteiner.

Ringsted-sø minder om svenskernes sø

Ringsted Kommune på Midtsjælland har i længere tid forsøgt at få gang i et restaureringsprojekt a la svenskernes med vandremuslinger i Haraldsted Sø lidt uden for byen.

- Det svenske projekt i Mälaren er meget interessant. Vi har en lignende problemstilling med forurening i Haraldsted Sø. Så nu vil vi kontakte svenskerne og høre om deres erfaringer.

Det siger biolog og miljøsagsbehandler i Ringsted Kommune Eilif Byrnak til DR Viden.

Udnytter at muslingen er der i forvejen

Eilif Byrnak peger på, at der på grund af fosfor i bundsedimentet i Haraldsted Sø forekommer store algeboom i sommerhalvåret.

Normalt er man ikke interesseret i, at vandremuslingen spreder sig.

- Men vandremuslingen er i søen i forvejen, og det kan man lige så godt udnytte, siger Eilif Byrnak.

Økologisk niche i søen

Han siger, at vandremuslingen måske har fundet sig en økologisk niche i søen, hvor den kan filtrere store mængder af alger.

Ringsted Kommune er gået sammen med blandt andet Københavns Universitet om at søge penge til et projekt med vandremuslingerne i Haraldsted Sø.

Og parterne mødes om kort tid for at tale videre om projektet.