Næsten 11 milliarder mennesker i 2100

Verdens befolkning bliver ved med at stige, mens politikerne tænker mere på klimaet.

Børn fra et af Cape Towns townships. Der vil sandsynligvis komme mange flere børn til i løbet af de næste år. (Foto: Henry Trotter- Wikimedia Commons.)

Sidste år troede FN, at verdensbefolkningen 'kun' ville stige til 10,1 milliarder i dette århundrede. Men nu viser det sig, at man skal lægge omkring 800 millioner mennesker til det regnestykke. Nye beregninger fra FN viser nemlig, at der i år 2100 vil være op til 11 milliarder mennesker på jorden.

FN regnede sidste år med, at fødselstallene i Afrika ville falde. Men det er ikke gået så hurtigt, som man troede, og derfor ser det nu ud til, at der i år 2100 skal være plads til 800 millioner flere i verden, end man regnede med.

Mange flere afrikanere

Adrian Raftery er professor i statistik og sociologi, og det er nogle af hans metoder, som FN bruger, når de beregner befolkningstilvæksten.

- Fertilitetsfaldet i Afrika er gået langsommere og ikke som vi regnede med. Derfor vil den afrikanske befolkning stige, siger Adrian Raftery fra University of Washington i en pressemeddelelse.

Lige nu bor der 1,1 milliard mennesker i Afrika. I slutningen af århundredet vil der bo næsten fire gange så mange.

I Europa vil befolkningen muligvis falde lidt, fordi fødselsraterne er så lave. Andre steder vil befolkningen vokse lidt, fordi levealderen stiger.

Overset problem

Adrian Raftery mener ikke, der er udsigt til, at verdensbefolkningen nogensinde kommer til at falde.

Alligevel er det ikke et emne, som fylder på verdensdagsordenen mere, fordi politikerne fokuserer på andre globale problemer, som fx klima og fattigdom.

- De nye fund viser, at vi er nødt til at forny politikkerne, hvis vi skal takle den hurtigt stigende befolkning i Afrika - fx ved større adgang til familieplanlægning og mere uddannelse til piger, siger Adrian Raftery.

2050 - 9,6 milliarder

I 2011 steg verdensbefolkningen til over syv milliarder. FN regner med at der i 2050 vil være 9,6 milliarder mennesker på Jorden.

Stigningen kommer primært til at ske i verdens 49 mindst udviklede lande, hvor der vil komme dobbelt så mange mennesker.

I de udviklede lande vil befolkningstallet være uændret de næste knap 40 år.

Facebook
Twitter