Naturstyrelsen: Der ER plads til både mennesker og rovfugle i naturen

Det er en hårfin balancegang, når mountainbikere og ynglende rovfugle skal deles om skovene, men Naturstyrelsen gør sit bedste for at tilgodese alle behov.

Mountainbike er populært. Hvert år stiger antallet af mountainbikere i de danske statsskove med 15-20 procent, viser en ny opgørelse fra Naturstyrelsen. (Foto: Kasper palsnov © Scanpix)

Når sportsfolk som mountainbikere og orienteringsløbere indtager Store Dyrehave, forlader de ynglende rovfugle duehøg, hvepsevåger og musvåger deres reder.

Sådan lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening, der har registreret antallet af ynglende rovfuglepar, siden den første mountainbikerute blev anlagt i skoven i 2009 og oplyser, at 17 ud af 24 par er forsvundet.

Naturstyrelsen afviser, at der kan påvises en direkte sammenhæng mellem støjende aktiviteter og et fald i antallet af ynglende rovfugle.

- Men det er jo ingen hemmelighed, at hvis vi mennesker flyttede os fra Nordsjælland, ville der være mere natur, siger skovrider i Nordsjælland, Jens Bjerregaard.

Han understreger, at Naturstyrelsens fornemmeste opgave er at afveje beskyttelse af naturen mod behov og efterspørgsel.

- Der skal være plads til både mountainbikere, løbere, rovfugle og alt andet i skovene, siger han.

'Pas På'-kort

Derfor følger der også altid mange overvejelser med, når der eksempelvis skal anlægges et nyt mountainbikespor i et naturområde.

Blandt andet benytter Naturstyrelsen et såkadt 'Pas På'-Kort, hvor rovfuglenes reder er indtegnet. Kortet udarbejdes i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og andre interessenter og opdateres løbende.

- Vi benytter vores ‘Pas På'-Kort til så vidt muligt at undgå rovfuglereder og andre områder, hvor dyrene holder til, fortæller Jens Bjerregaard.

- Alt her i livet er en balancegang. Det er vigtigt, at danskerne kan komme ud i naturen, men vi prøver at flytte aktiviteterne derhen, hvor naturen kan bære det, siger Jens Bjerregaard.

Derfor har man eksempelvis også valgt at anlægge mountainbikespor i den bynære og velbesøgte Store Dyrehave, mens der ikke er anlagt faste ruter i den nordsjællandske Gribskov, der et EU-fuglebeskyttelsesområde.

På den måde håber man, at de mere støjende aktiviteter henlægges til Store Dyrehave, så der er fred og ro i Gribskov.

Dialog med sportsfolk

- Vi hverken kan eller vil forbyde folk at gå og cykle i naturen. Til gengæld kan vi prøve at guide og kanalisere dem derhen, hvor larmen gør mindst skade, siger Jens Bjerregaard.

En ny opgørelse fra Naturstyrelsen viser, at antallet af mountainbikere i de danske statsskove stiger med 15-20 procent om året.

De seneste år er både mountainbike-sporten og andre aktiviteter som orienteringsløb blevet mere organiserede i foreninger, fortæller Jens Bjerregaard.

Det har også gjort det muligt for Naturstyrelsen at have en dialog med foreningerne om, hvordan man mest hensigtsmæssigt færdes i skoven.

- Vi taler bl.a. med mountainbikerne om, at vi gerne ser, at de holder sig til sporene og ikke færdes off-road inde i skovene, siger Jens Bjerregaard.

Facebook
Twitter