Nielsens har kun en lille pose skrald om ugen

Mens affaldssortering generelt går lidt langsomt i nordjysk landsby, er det blevet rutine for nogle.

Sortering af affald har reduceret Ann-Katrine Nielsen og hendes families mængde af skrald markant. (Foto: Ann-Katrine Nielsen © Ann-Katrine Nielsen- Tversted)

Familien Nielsen i Tversted kan nøjes med at tømme skraldespanden under køkkenvasken en gang om ugen.

I et par måneder har børnefamilien sammen med de andre borgere i den nordjyske landsby sorteret skrald gennem projektet 'Nulskrald'.

Her skal Tversteds 300 husstande frem til oktober forsøge at snyde skraldespanden ved at kildesortere deres affald i en række kategorier, så der ikke vil være så meget affald til forbrændingsanlægget.

Sortering kan hurtigt blive en rutine

Landsbyen har foreløbigt nedbragt den gennemsnitlige affaldsmænge pr familie om ugen med 1,3 kilo til nu 6,7 kilo. Det er en lidt mindre reduktion end forventet.

Derimod går det over al forventning i Ann-Katrine Nielsens familie.

- Vi er nede på at have en lille pose til forbrændingen om ugen. Langt mindre end det gennemsnit på 6,7 kg som byen er nede på pr husstand, siger Ann-Katrine Nielsen til dr.dk/viden.

Gæster smider ting ud

Familien kan se, at plastik er den type affald, der fylder allermest. Familien er også med i en ny ordning med madaffald, som bliver sendt til forgasning. Det begrænser skraldemængden meget.

Samtidig er sortering af affald hurtigt blevet en ny rutine i hverdagen for familien med tre børn, og de behøver efterhånden ikke at tænke over det.

- Det sjove er, når vi har haft gæster på besøg og åbner til den 'sædvanlige' skraldespand, opdager vi noget, der ikke burde være deri, siger Ann-Katrine Nielsen.

Husk indkøbsnettet

Før Nulskrald-projektet gik i gang, mente hun, at det måske kunne blive lidt svært at holde gejsten oppe. Men det går rigtig godt.

Lige nu kniber det nok mest med at huske at tage et indkøbsnet med hjemmefra, når familien skal handle, og på den måde spare penge og ressourcer.

- Vi købte før en plasticpose, hver gang vi handlede og brugte posen til skraldepose. Det har vi jo ikke brug for i samme grad som før, siger Ann-Katrine Nielsen.

Frivilligt at deltage

Det fælleskommunale affaldsselskab AVV står bag Nulskrald i Tversted.

Sidste forår kørte AVV et Nulskrald-forsøg blandt 105 familier et andet sted i området. De familier havde selv tilmeldt sig, og de halverede affaldsmængden.

I Tversted er det frivilligt, om de 300 husstande vil deltage. Og det har måske en betydning.

Det er et stykke vej endnu

Projektleder Lene Høg siger til dr.dk/viden, at mængden af skrald i Tversted bevæger sig langsomt nedad.

- Nok lidt langsommere, end vi havde troet. Måske skyldes det, at der er et helt år at løbe på, så folk ikke 'har så travlt', siger Lene Høg.

Kan fællesskabet trække folk med?

Forklaringen kan også være, at Nulskrald i Tversted er et slags kollektivt projekt, hvor hele byen automatisk indgår i forsøget; og dermed i mængden af skrald.

Det betyder, at de meget aktive nulskraldere og de mindre aktive borgere tæller med. Og der opstår netop et af de meget spændende aspekter ved forsøget, siger Lene Høg:

- Kan man trække på fællesskabets mekanismer og i løbet af året få alle med, fordi det at være Tversted-beboer efterhånden bliver synonymt med at være Nulskralder?

Nulskrald gør Tversted kendt

I denne uge har Tversted holdt borgermøde med AVV og Nulskrald-folkene.

Der nævnte nogle borgere, at de var glade for, at Tversted med skraldeforsøget kommer på landkortet som et sted, hvor man gør noget for miljøet.

- Jeg oplever, at det virker motiverende på Tversted-borgerne, at de ser deres by positivt omtalt i medierne på grund af Nulskrald. Måske motiverer det ligefrem nogen til at gøre det ekstra godt, siger Lene Høg.

Ny landsby forsøger sig med Nulskrald

AVV og dets samarbejdspartnere - Aalborg Universitet, Tankegang A/S, Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune - vil gerne gøre Nulskrald landsdækkende.

1. marts gik 60 husstande i landsbyen Tjæreborg i Esbjerg Kommune i gang med et Nulskrald-forsøg, der varer otte uger.

Ifølge regeringens ressourceplan - Danmark uden affald - skal mængden af husholdningsaffald i 2022 være halveret. Vi skal lære at tænke på affald som en ressource og kildesortere mere.