Nordjysk landsby går foran med skraldet

De næste mange måneder skal borgerne i Tversted sortere alt deres affald. Asta, Frida og deres familie er tyvstartet.

Borgerne kan på Nulskralds hjemmeside holde øje med, hvordan skraldekampagnen går i Tversted. De kan også følge udviklingen på det skilt, som Frida og Asta Nielsen står ved på billedet. Udgangspunktet er, at hver familie i snit producerer 8 kilo affald om ugen. Spørgsmålet er, hvor langt de kan komme ned? (Foto: Ann-Katrine Nielsen © Ann-Katrine Nielsen- Tversted)

Ann-Katrine Nielsen og hendes familie i Tversted i Nordjylland er begyndt at sortere affald. I udhuset er seks kasser ved at blive fyldt, og familien sorterer også madaffald.

Familien Nielsen er tyvstartet på den store Nulskrald-kampagne, hvor man skal sortere affald frem til november. Og i dag slutter andre familier i landsbyen 20 km fra Hjørring sig til Nulskrald.

Til aften mødes borgerne i Tversteds borgerhus til et startmøde for at blive informeret og inspireret til at gå hjem og sortere affald.

Mål for Nulskrald i Tversted
 • Borgerne får en forståelse for, at de selv - via forbrug, indkøb og levevis - er med til at skaffe det affald, der skal bortskaffes
 • 40 procent mere affald genanvendes i forhold til i dag
 • 30 procent mindre skrald, der skal brændes af
 • 15-20 arrangementer for borgerne i løbet af 2014
 • Tilbyde borgerne bedre affaldsordninger/flere beholdere
 • En ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet er tilknyttet projektet
 • Kilde: Nulskrald-projektet, AVV

Et succesfuldt pilotprojekt

Sidste forår deltog 105 familier i Hjørring og Brønderslev i et pilotprojekt med Nulskrald i fem uger, som blandt andre det fælleskommunale affaldsselskab AVV står bag.

Folk havde selv tilmeldt sig, og pilotprojektet var en stor succes. Affaldsmængden blev reduceret med 51 procent.

I Tversted er det frivilligt, om familierne vil slutte sig til kampagnen.

Værdierne i familien

Ann-Katrine Nielsen har sønnen Laurits på 12 år og tvillingerne Frida og Asta på ni år. Og for hende var det helt oplagt at forsøge at snyde skraldespanden i 2014. Så i juleferien gjorde Ann-Katrine klar til at kildesortere affaldet.

Det handler især om værdier i familien.

- Jeg synes, at jeg har været dårlig til at vise dem noget om miljø. Og så ser jeg det her som en god mulighed for at komme i gang, siger Ann-Katrine Nielsen til dr.dk/viden.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at vi hjælper vores børn til at være opmærksom på, at affald kan være en ressource, siger hun.

Ann-Kartine har udover de fire kasser også en kasse til hård plast og en til metal. Derudover skal familien sortere madaffald. (Foto: Ann-Katrine Nielsen © Ann-Katrine Nielsen- Tversted)

Vi kunne jo rydde op i byen også

Alle tre børn er med til at sortere.

- Da Laurits skulle rydde op på sit værelse, gik han ud til de forskellige beholdere, vi har til at sortere affald i og begyndte at tænke over, hvad der er hvad, siger Ann-Katrine Nielsen.

Laurits spurgte også til det skrald, der ligger ude på gaderne.

- Og så foreslog han selv, at vi skal samles et par gange om året i Tversted og gå ud og rydde op, siger hun.

Kort om landsbyen Tversted
 • 600 indbyggere i Tversted
 • Ca. 300 familier/husstande
 • 4-500 sommerhuse
 • En købmand og en brugs
 • Mange kunsthåndværkere og jazzfestivalen Jazzy Days
 • En skole
 • Et ældrecenter
 • Meget aktivt foreningsliv og mange ildsjæle
 • Turistforening
 • 2 campingpladser
 • Mange håndværkere
 • Kilde: Nulskrald-projektet, AVV

Sortering er ikke ulækkert

I lørdags var Asta og Frida med til at sortere en kasse, som familien har i køkkenet til forskellig emballage.

- Og de var overrasket over, at det slet ikke var ulækkert at sortere skrald, fortæller Ann-Katrine Nielsen.

Familien har allerede erfaret, at den største mængde skrald til sortering kommer fra plastemballage.

Hvordan holder man motivationen?

Ann-Katrine Nielsen forudser, at det sværeste bliver at holde motivationen, selv om det lige nu virker spændende at sortere.

- Jeg ved med mig selv, at jeg er god til at opfinde systemer, og jeg er mindre god til at holde dem, Ann-Katrine Nielsen.

- Udfordringen for mig bliver at være motiveret og ikke blive doven en dag og alligevel smide noget ud, som jeg burde have sorteret, siger hun.

Du kan høre mere om Nulskrald og møde projektleder Lene Høg og Tversted-borgeren Ann-Katrine Nielsen i Videnskabens Verden på P1 tirsdag klokken 14:03.