Nordjysk nulskraldsprojekt viser at folk nødigt ændrer vaner

Landsbyen Tversted har sorteret affald i et år, men mængden er kun faldet lidt. Alligevel har projektet ændret folks holdninger, mener affaldsselskabet.

Det skal være let at aflevere sit sorterede affald, ellers vil folk ikke bruge løsningerne. Landsbyen Tversted har fået stillet 'genbrugspletter' op flere centrale steder i byen. Og de bliver stående, selv om projektet er stoppet. (Foto: Ann-Katrine Nielsen- Tversted © Nulskrald-kampagnen)

Syv kg. Så meget affald smider de 300 husstande i gennemsnit ud om ugen i den nordjyske landsby Tversted.

I et års tid har landsbyen sammen med det fælleskommunale affaldsselskab AVV forsøgt at snyde skraldespanden ved at sortere affald gennem Nulskrald. Affaldsmængden er kun faldet 12 procent – svarende til ét kilo, og det er ikke så meget, som man havde håbet på, erkender AVV.

Samtidigt viser samtaler med borgerne dog, at folk generelt er blevet meget mere opmærksomme på affaldssortering og at undgå madspild.

Status på Nulskrald i Tversted
 • 1. januar 2014 afleverede Tversteds husstande i snit otte kilo usorteret skrald om ugen.
 • 1. januar 2015 afleverer Tversteds familier syv kilo skrald om ugen.
 • 1/3 af Tversteds beboere har under fire kilo skrald om ugen. En super-nulskraldsfamilie havde under 300 gram.
 • 1/4 af familierne har over 10 kg skrald om ugen.
 • Interviews med 2/3 af byens familier viser, at 96 procent af dem sorterer affald.
 • Knap halvdelen af de adspurgte har ændret sorteringsadfærd, efter Nulskrald gik i gang. Mange tænker på at undgå madspild. 85 procent bruger madresterne, 40 procent køber mindre ind.
 • Madplaner og fokus på at undgå madspild, købe ind en gang om ugen og udnytte madrester i madlavningen sparer familierne mange penge.
 • Affaldssorteringen har betydet, at nogle familier også vælger deres varer ud fra emballagen.
 • 15 procent har frameldt sig reklamer ved husstanden under Nulskraldsprojektet.
 • 15 procent havde i forvejen Nej tak til reklamer.
 • 87 procent af de adspurgte familier mener, at borgerne spiller den vigtigste rolle i forhold til, at affaldsmængden falder gennem sortering og genanvendelse i Danmark fremover.
 • Der har været en række arrangementer i Tversted i 2014, hvor man har fokuseret på affald som ressource og på at undgå madspild.
 • Turistforeningen har opfordret sommerhusgæsterne til at sortere affaldet.
 • Børnehaven har lært børnene om affald og sortering og samlet skrald på stranden.
 • Nulskralds-styregruppen i Tversted har besluttet, at man fortsat tænker affaldssortering ind i offentlige arrangementer i byen, som jazzfestivalen og Tversted Marked.
 • Kilde: AVV

Erfaringer fra tidligere projekt var gode

Det har været frivilligt at deltage i nulskrald-projektet. Man kunne sortere affaldet i 10 fraktioner.

Og AVV havde lavet mærkater, som man kunne sætte på kasser, så det var let at styre sorteringen hjemme.

AVV har tidligere erfaringer fra et pilotprojekt, hvor folk havde meldt sig til, og der halverede familierne affaldsmængden fra otte til fire kilo. Derfor syner nedgangen fra otte til syv kilo meget lidt.

Nemmest at engagere de grønne?

Fire familier er super-nulskraldere og har stort set intet affald, 1/3 af Tversteds familier har under fire kilo skrald om ugen, mens 1/4 ligger over 10 kg, og de ser ikke ud til at være blevet påvirket af Nulskrald.

- Det udfordrende ved Nulskrald i Tversted har været at få alle med, og vi må sige, at det ikke er lykkedes helt. Så havde mængderne af skrald været mindre, siger projektleder Lene Høg.

- Måske handler det om, at det er nemmest at engagere dem, der i forvejen er enten interesserede i bæredygtighed eller er opvokset med normer om, at det er sund fornuft at udnytte ressourcerne, siger hun.

Begyndelsen på noget stort

Alligevel peger projektet fremad.

- De syv kilo er en nedsættelse, der bliver fastholdt. Vi tror på, at det er begyndelsen på en udvikling, som Tversted-borgerne har været med til at sætte i gang, siger Lene Høg.

AVV har været ude og tale med 2/3 af familierne i Tversted her efter nytår, hvor projektet er slut. Og det er blandt andet de samtaler, som Lene Høg bygger sit citat på.

Affaldssortering afhænger af os selv

For selv om forsøget viser, at man ikke får alle med, når det er frivilligt at deltage, har det ændret folks holdninger undervejs, mener hun.

Fx har mange fokus på at undgå madspild, og ved at lave madplaner og købe stort ind en gang om ugen sparer familierne mange penge.

15 procent har frameldt sig reklamer ved husstanden under Nulskraldsprojektet. I forvejen var 15 procent frameldt reklamer.

Lene Høg mener, at det vigtigste måske er, at hele 87 procent af de adspurgte familier mener, at borgerne spiller den vigtigste rolle i forhold til, at affaldsmængden falder gennem sortering og genanvendelse i Danmark fremover.

AVV vil fremover fokusere sine kampagner på at undgå madspild og fravalg af reklamer, fordi det er steder, hvor borgerne for alvor kan reducere affaldsmængden og spare ressourcer.

Lad fællesskaberne arbejde

Tversted blev valgt som forsøgslandsby, fordi der i forvejen var en række foreninger, ildsjæle og fællesskaber i gang, som kunne bidrage til at hjælpe Nulskralds-tankegangen videre ud til borgerne.

AVV har fundet ud af, at man skal lade de fællesskaber arbejde for sig i stedet for at forsøge at lave nye grupper til projektet.

- Det viste sig undervejs, at de forskellige fællesskaber selv bød ind i forhold til de sammenhænge, hvor de kunne bidrage med noget og havde lyst til at sætte det i gang i Tversted, siger Lene Høg.

Rollen som igangsætter

Rollen som igangsætter skal derfor være at gøre opmærksom på, hvad man gerne vil opnå med projektet, og så lade folk gribe det og bruge det i de sammenhænge, som de i forvejen er organiseret i.

- Dermed ikke sagt, at man ikke skal lægge ideer ud og understøtte arbejdet, men man skal hellere lade tingene komme fra borgerne, hvis man gerne vil opnå varige ændringer, siger Lene Høg.

Miljøministeren støtter 32 affaldsprojekter

De erfaringer kan andre kommuner og affaldsselskaber formentlig gøre brug af.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop givet 18 millioner kroner til 32 projekter, hvor kommuner og affaldsselskaber vil forsøge at finde frem til, hvordan folk reducerer deres affaldsmængde og sorterer meget affald.

Et af projekterne bygger på Nulskrald-tankegangen. Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har fået 718.000 kroner til et projekt i en boligforening.

Ifølge regeringens affaldsplan (Ressourcestrategien) Danmark uden affald skal 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022 være sorteret til genanvendelse.