NOx, NO2 og CO2: Hvad er forskellen og hvad er det egentlig VW har snydt med?

Volkswagen har snydt miljøtests i USA for at skjule, hvor stor udledningen af NOx-gasserne i virkeligheden er fra deres biler. Men hvad er NOx egentlig for noget?

Volkswagen er kommet i alvorlige problemer, fordi de har forsøgt at skjule mængden af såkaldte NOx-gasser, udledt fra deres dieselbiler. Her får du en kort forklaring på, hvad NOx egentlig er. (© Colourbox/Mie Hvidkjær)

Når Volkswagen har installeret snydesoftware i deres dieselbiler, skyldes det nogle irriterende gasser kaldet kvælstofilter eller NOx.

NOx er en fællesbetegnelse for to stoffer, de såkaldte kvælstofilter, kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO). Kvælstofdioxid er sundhedsskadeligt for mennesker, og via kemisk omdannelse i atmosfæren kan stofferne være med til at skabe smog og syreregn.

Udledningen af kvælstofilterne har længe været strengt reguleret i både USA (særligt i Californien) og EU, for netop at undgå sundhedsskader og smog.

Grænseværdierne for udledningnen af NOx er for dieselbiler i EU 0,08 gram per kørt kilometer, og i USA er der lignende grænseværdier.

Anklagerne mod Volkswagen indikerer, at nogle af VW's dieselbiler med snydesoftwaren installeret, har udledt op mod 40 gange så meget NOx. Det er voldsomt meget.

NOx giver syreregn

NOx-gasser opstår ved forbrændinger ved høje temperaturer, f.eks. i en bilmotor eller i et kraftværk. De to værste af dem er kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO).

NOx-gasserne er ikke drivhusgasser, og de bidrager ikke selv til den globale opvarmning. De kan dog via kemiske omdannelser i atmosfæren, indirekte være med til at påvirke klimaet.

Gasserne reagerer med luften og medvirker til syreregn, og de kan også ændre næringsbalancen i jorden.

Syreregnen og kvælstoftilførslen kan have alvorlige konsekvenser for økosystemerne i vandløb og søer, og kan skade skove og afgrøder.

NO2 kan også have en skadelig effekt på mennesker. Høje koncentrationer af gassen kan give en række sygdomme og ifølge eksperterne i sidste ende føre til for tidlig død.

Kvælstofdioxiden kan også reagere med andre stoffer i atmosfæren og dermed skabe andre giftige gasser og partikler.

Dieselbiler er gode til CO2 - ikke NOx

Moderne dieselmotorer er gode for miljøet, når det gælder CO2-udledning. De kører nemlig langt på literen, og udnytter brændstoffet effektivt. Men en af ulemperne ved dieselmotorer er, at de lukker flere såkaldte NOx-gasser ud.

Skal gasserne reduceres, har det konsekvenser for, hvor kompleks og dermed dyr en dieselmotor bliver. Og det har også indflydelse på, hvor god bilens ydelsen er, og for hvor langt den kører på literen.

bilister, hvis folkevogne bliver trukket tilbage og ændret, kan sandsynligvis se frem til at få en både langsommere og mere tørstig bil tilbage.

Det er måske netop derfor, at Volkswagen har forsøgt at skjule NOx-udledningen ved at omprogrammere bilernes computere.

Kilder: EPA, EEA og interviews med Thomas Ellermann og Morten Winther fra DCE ved Aarhus Universitet.