Nu skal hele verden kunne måle bæredygtighed

Verdens lande skal på Bornholm blive enige om, hvad der er grønt og godt for Jorden og os.

Der er forskellige opfattelser af, hvad der er bæredygtigt, alt efter hvor man bor i verden. Men nu skal man sætte standarder for, hvad der kan kaldes bæredygtigt.

Hvad vil bæredygtighed egentlig sige? Det er man faktisk ikke enig om rundt i verden.

Men det er man nødt til at blive, hvis bæredygtighed skal flytte sig fra at være lidt luftige visioner for kommende generationers levevilkår her på kloden til hårde kendsgerninger.

Man er nødt til at have et grundlag for sammenligning - en standard.

Frem til fredag er op imod 50 repræsentanter fra flere end 30 lande - blandt andre fra Kina, Sydafrika og Canada - samlet på Bornholm for at udvikle fælles standarder for bæredygtighed.

Rammer skal gælde alle

Standarderne skal gælde, uanset om det drejer sig om bæredygtighed for et ø-samfund eller bæredygtighed i en megaby.

- Det er rigtig svært, men det er også dét, der er styrken ved det internationale standardiseringsarbejde, at vi bringer mange interessenter sammen fra mange dele af verden. Og så diskuterer de over en møderække sig frem til enighed, konsensus, om, hvad der skal stå i standarderne.

Det siger standardiseringskonsulent Kim Christiansen fra Dansk Standard til Orientering på P1.

Pointen er så, at landene selv skal fylde standarderne ud, men rammerne ligger fast.

En lang proces

Standardiseringsarbejdet med bæredygtighed er en lang proces, som har været i gang længe, og som også skal blive ved.

- Mødet på Bornholm er et skridt på vejen, og et vigtigt skridt, men det er ikke det sidste skridt, siger Kim Christiansen.

Arbejdet startede sidste år i Paris med et møde i den tekniske komité, som tager sig af arbejdet med de bæredygtige samfund. Mødet i Rønne på Bornholm er det andet møde, og så skal man mødes igen om et års tid.

Dokumenter og snak

Mellem de store årsmøder holder de forskellige arbejdsgrupper møder, og det er dem, der rent faktisk sidder og skriver på standarden.

Arbejdsgrupperne tager udgangspunkt i dokumenter, som eksperterne bringer med ind.

Det kan være nationale standarder, men det kan også være input fra EU, OECD eller dokumenter fra FN's topmøde Rio+20 om bæredygtig udvikling.

Ledelse skal føre til bæredygtighed

Mødet på Bornholm handler blandt andet om ledelsesmæssige standarder fx i kommuner, der gør, at man kan fastsætte rammer og mål for, hvad man gerne vil opnå med bæredygtighed og udvikling.

Ifølge Kim Christiansen kan man se, at danske kommuner, der har indført miljø- og energiledelsessystemer kommer tættere på deres mål end andre, og de inddrager også borgerne i arbejdet.

Møderne på Bornholm skal også munde ud i to tekniske standarder, der skal være indikatorer for, hvordan vi måler og vejer bæredygtighed - ud fra almen forståelse og mere ingeniørmæssige forståelse.

FacebookTwitter