Tema Ulve i Danmark

Ny måling: Danskerne byder ulven velkommen

Selv om de fleste danskere er positive overfor flere rovdyr i dansk natur, er godt en ud af fire skeptiske. Men der er ingen grund til at være bange for ulvene, forklarer biolog.

For et par uger siden blev det klart, at der er mindst ét vildt ulvepar i Danmark. Det kan betyde vilde ulveunger meget snart. Her er også en flok danske ulveunger, men dog bag hegn. De bor nemlig i Givskud Zoo. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Ulven er vendt hjem til Danmark. Det viser både naturkameraer og DNA-prøver.

Og selv om der stadig formodes kun at være få ulve i Danmark, har danskerne en holdning til, hvorvidt rovdyrene skal have lov at blive flere.

Ud af godt 1100 adspurgte danskere mente 54 procent, at bestanden af rovdyr som fx ulve og ørne, gerne må blive større, mens 26 procent erklærede sig delvist eller helt uenige i dette.

Det viser en undersøgelse lavet af Gallup for Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med kampagnen 'Plads til det vilde'.

Sjællænderne mest positive

Undersøgelsen ser også på, hvor i landet folk er mest positive overfor de vilde rovdyr. Her viser det sig, at folk i Region Sjælland har den mest positive indstilling.

Danmark er først og fremmest indrettet til by og landbrug, og det betyder, at vi tæmmer naturen. Men vi har også brug for at føle os som en del af en større og levende verden.

Michael lett jess, danmarks naturfredningsforening

Her er hele 63 procent enige eller overvejende enige i, at der gerne må være flere vildtlevende rovdyr som fx ulv og ørn. Kun 16 procent er overvejende eller fuldstændig uenige.

Region Hovedstaden følger tæt efter som det andet mest positive område. I Region Midtjylland er man derimod lidt mere skeptisk. Her er 50 procent helt eller delvist enige mens hele 35 procent er helt eller delvist uenige.

Lignende tal ses for de sidste to områder, nemlig Region Syddanmark og Midtjylland.

Så selv om at der i alle regioner er langt flere, der er positive overfor ulve og andre rovdyr, er tendensen klar: De områder, hvor man har fundet spor af ulve, er også de områder med den største skepsis overfor flere vilde rovdyr.

Skepsis skyldes utryghed

Ifølge natur- og plantedirektør Michael Lett Jess fra Danmarks Naturfredningsforening, kan nogen være skeptiske overfor rovdyrene, fordi de er bekymret for, hvad vilde dyr som fx ulven kan betyde for dem selv og deres husdyr:

- Jeg tænker, det er udtryk for utryghed, fortæller han.

Men Michael Lett Jess mener, at det er vigtigt at se det i et større perspektiv:

- Det skaber en berigelse at give plads til det, der er uden for menneskets kontrol. Danmark er først og fremmest indrettet til by og landbrug, og det betyder, at vi tæmmer naturen. Men vi har også brug for at føle os som en del af en større og levende verden, siger han.

Ulve er bange for mennesker. De har været jagtet gennem generationer og ser os ikke som naturlige fjender.

kent olsen, naturhistorisk museum

Ulven er bange for mennesker

Kent Olsen er biolog og forskningsansvarlig på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Han forklarer, at der ikke er nogen grund til at være bange for ulven:

- Der er ingen grund til at være bange for ulve. Man skal i stedet nyde, hvis man er en af de få, der ser en ulv, siger han.

Han fortæller også, at man i nyere tid ikke har oplevet, at raske ulve har angrebet mennesker i Europa:

- Ulve er bange for mennesker. De har været jagtet gennem generationer og ser os ikke som naturlige fjender. De få, der har set en ulv i Danmark, beskriver da også alle, at den er løbet sin vej, fortæller Kent Olsen.

Skal vi bede lande som Indien om at passe på deres vilde rovdyr, fx. tigeren, er vi ifølge Danmarks Naturfredningsforening også nød til at passe på vores egne rovdyr. (Foto: ARUN SANKAR © Scanpix)

Vi bør feje for egen dør

Michael Lett Jess fra Danmarks Naturfredningsforening mener ikke kun, at vi skal byde ulven og andre vilde rovdyr velkommen pga. den større biodiversitet og berigelse, de skaber. Han mener også, at det bliver utroværdigt at bede andre lande om at beskytte deres vilde dyr, hvis vi ikke selv gør det:

- Det er jo også en etisk diskussion. Hvis vi beder andre lande om at passe på tigeren og andre 'farlige' dyr, er vi også nød til at passe på vores egne rovdyr, forklarer han.

Men lige meget hvad vi mennesker mener, er ulvene her allerede, og det er muligt, at der kan komme flere over de næste år. Kent Olsen opfordrer til, at man altid tænker sig om, når man er i naturen - men at man ikke behøver at tage særlige forholdsregler pga. ulve.