Ny plan for genbrug: Den enes affald - den andens råvare

I fremtidens industri-virksomheder arbejder man tæt sammen om affaldshåndtering.

Kalundborg Kommune og en række virksomheder arbejder tæt sammen om vand, affaldshåndtering og genanvendelse i Kalundborg Symbiosis. Planen er at få skabt lignende symbioser i mindre målestok andre steder i landet. (Foto: © Symbiosis Center- Kalundborg, Symbiosis Center- Kalundborg)

Affald fra én virksomhed er råvarer i en anden virksomhed. Sådan har det været i mange år i Kalundborg, hvor nogle af landets største industrier holder til.

I Kalundborg Symbiosis samarbejder kommunen og flere private virksomheder om vandforbrug, affaldshåndtering og anvendelse af materialer i en lukket cyklus. Det er lidt ligesom i naturen, hvor der ikke findes affald.

Det går så godt i Kalundborg, at regeringen nu vil fremme dét, man fagligt kalder industri-symbioser. Det sker gennem initiativet Grøn Industrisymbiose.

Regionerne i Danmark har fået penge til sammen med Erhvervsstyrelsen at oprette en task force, der skal hjælpe virksomheder med undersøge mulighederne for at oprette flere industri-symbioser.

Rollemodel ude og hjemme

Selv om samarbejdet i Kalundborg har mere end 40 år på bagen, er det ret ukendt i Danmark.

Men ude i verden kender man det unikke samarbejde, og ser det som et forbillede for intelligent og bæredygtigt samarbejde. EU-Kommissionen har sat industri-symbioser på dagsordenen.

Så sent som i går havde Kalundborg Symbiosis besøg af en officiel delegation fra Taiwan.

Konference i København

I dag mødes så landets kommuner og virksomheder til en konference i København for at tale om industri-symbioser.

Konferencen holdes af det DAKOFA, der er en forkortelse for Dansk kompetencecenter for affald.

DAKOFA er et politisk uafhængigt forum, hvor 250 medlemmer (kommuner, andre myndigheder, private og forskere) mødes og udveksler den nyeste viden inden for affald.

Skal tænke anderledes

Samarbejdet er stort og udbygget i Kalundborg, men det behøver slet ikke være så udbygget, siger Inge Werther, faglig konsulent i DAKOFA til dr.dk/viden:

- Det vigtigste er, at virksomheder begynder at tænke på affald, som noget kan andre virksomheder bruge. Og at symbioserne bliver en del af lokalområdet, hvor måske også husholdningsaffald kan bruges.

Virksomheder skal få øje på hinanden

Erhvervsstyrelsen koordinerer regionernes arbejde med at finde egnede virksomheder.

Her fortæller projektleder Maja Lykke Lorenzen, at virksomheder normalt er fokuseret på deres egen produktion og ikke andres.

- Vi skal få nedbrudt de barrierer, der er, så man får øje på de potentialer, der er i at få penge ud af sit affald eller reducere sine produktionsomkostninger ved at brug andre materialer, altså basere produktionen på genbrug, siger Maja Lykke Lorenzen.

Regner med at flere symbioser er på vej

Virksomhederne behøver ikke nødvendigvis ligge ved siden af hinanden, for det kan godt være en god forretning at køre lidt med affaldet.

Derfor vil man også fokusere på at finde de rette samarbejdspartnere, hvad enten det er lokalt eller et andet sted i landet.

Maja Lykke Lorenzen regner med, at Danmark i løbet af det næste års tid vil se flere virksomheder, der ønsker at indgå i industri-symbioser.

Screeningen på Sjælland

I Region Sjælland er det Symbiosis Center i Kalundborg, der står i spidsen for arbejdet med at screene regionen for oplagte virksomheds-samarbejder. Centret ligger sammen med Kalundborg Symbiosis.

Projektmedarbejder Mette Skovbjerg fortæller, at centret undersøger virksomheder med henblik på bedre udnyttelse af energi, vand og materialer.

- Og så prøver vi at matche virksomhederne. Vi er en slags fødselshjælper. Det er der også brug for, når de gode historier fra Kalundborg ikke har spredt sig til flere initiativer, siger Mette Skovbjerg.

Hun siger dog, at centret oplever stigende interesse fra både kommuner og små- og mellemstore virksomheder.

Sådan er Kalundborg Symbiosis bygget op. (© Kalundborg Symbiosis)