Nyt center speeder jagten op på grønne brændstoffer

I dag åbner et stort forskningscenter, der har otte år til at opnå banebrydende teknologiske gennembrud.

VILLUM Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals får 150 millioner kroner til otte års forskning i bæredygtige brændstoffer og kemikalier. (Foto: vencav - Fotolia og Scanpix Iris © vencav - Fotolia - Scanpix Iris)

De næste otte år skal et nyt center med base i Lyngby nord for København koncentrere sig om at løse to af de store udfordringer i forbindelse med overgangen fra fossile brændsler (olie, kul og gas) til vedvarende energikilder.

Forskerne skal finde frem til en mere effektiv lagring af den vedvarende energi, samt alternativer til fremstilling af fossilfrie kemikalier, plast og andre materialer.

Det er Danmarks Tekniske Universitet - DTU, Københavns Universitet, Syddansk Universitet samt Stanford University i Californien i USA, der danner centeret - VILLUM Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals - som åbner i dag med 150 millioner kroner i ryggen fra VILLUM FONDEN.

Katalysatorer spiller central rolle

Forskerne er naturligvis meget optimistiske, især efter at DTU og Københavns Universitet for nyligt har udviklet en ny klasse af katalysatorer til brændselsceller.

Det er ifølge centerleder og professor Ib Chorkendorff fra DTU Fysik og professor Jens Nørskov fra Stanford University en væsentlig opdagelse. Og opfindelsen kan for alvor bane vejen for brintbiler.

Katalysatorer kan omforme forskellige former for bæredygtig energi til kemisk energi, der kan lagres.

Katalysatorer er materialer, der har en overflade og opbygning, der får kemiske processer til at foregå hurtigt uden selv at blive anvendt, fx i industrielle processer i brændselsceller i brintbiler og i produktion af medicin, fødevarer, rengøringsmidler og i 90 procent af al kemisk produktion.

Billigere og mere effektiv katalysator

De såkaldte polymer elektrolyt membran brændselsceller (PEMFC) omdanner brint og ilt direkte til elektricitet og vand - for eksempel i brintbiler.

Det store teknologiske problem er, at der skal anvendes meget af det dyre og knappe metal platin i katoden, den del af brændselscellen hvor ilt reduceres til vand.

De nye katalysatorer til brændselsceller anvender en effektiv legering med platin og ét af 7 forskellige metaller fra gruppen kaldet lanthanider. De nye katalysatorer er op til 6 gange så aktive som rent platin, og man kan dermed lave 6 gange flere katoder med de nye platinlegeringer ud fra samme mængde platin.

Ifølge forskernes artikel i tidsskriftet Science kan den nye billigere platinlegering bane vejen for større udbredelse af brændselscelle-teknologien PEMFC'er til brug i brintbiler.

Ib Chorkendorff var gæst i P1 Morgen for at fortælle om planerne. Hør interviewet her

Om forskningscentret

  • VILLUM Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals får 150 millioner kroner til otte års forskning i bæredygtige brændstoffer og kemikalier.

  • Centret er et tværfagligt samarbejde DTU, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Stanford University i USA.

  • Centrets forskning består af seks delprojekter, der har forskellige faglige tilgange og dermed supplerer hinanden i arbejdet med at forbedre katalysatorer:

  • Spaltning af vand med henblik på brint produktion – processen skal drives elektrisk

  • Direkte brug af sollys til brint produktion

  • Elektricitet fra brændselsceller

  • Reduktion af kuldioxid (CO2) til brændstof og kemiske byggeklodser – processen skal drives ved opvarmning

  • Reduktion af kuldioxid (CO2) til brændstof og basale kemikalier – processen skal drives elektrisk

  • Reduktion af kvælstof (N2) til ammoniak – processen skal drives elektrisk

Kilde: VILLUM Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals