Nyt dansk energieventyr: Elektriske ål skal supplere vindmøller

I Projekt EelPower, er danske ingeniører og biologer gået sammen om at skabe et nyt opsigtsvækkende energieventyr.

Det simple princip bag Projekt Eelpower, der kommercielt vil udnytte elektriciteten fra elektriske ål. (Foto: Illustration: Jens Olesen- Natursyn på P1 © Eelpower Corporation og DR)

Under de rette betingelser, ville 20.000 elektriske ål tilsammen kunne forsyne op til 5000 husstande med elektricitet. Det svarer til hvad de største vindmøller er i stand til at producere.

Sådan lyder motivationen i et nyt samarbejdsprojekt mellem Den Blå Planet og DTU, der har til formål at udnytte den elektriske ål kommercielt.

Simuleret flodvand og nyudviklede transformere skal optimere udvinding

I Projekt EelPower, som samarbejdet er døbt, er man allerede i gang med at etablere en forsøgsstation, der i første omgang skal teste forskellige vandkvaliteter og udvikle den rigtige type transformerstation, for at optimere energiudvindingen.

Ved at lade mange ål gå sammen i kunstigt skabt flodvand, viser de første forsøg, at ålene producerer ekstra meget strøm, der ganske enkelt "tappes" via en transformer.

Projektleder på Institut for Energikonverting og -lagring på DTU lektor Jens Oluf Jensen fortæller til dr.dk/viden at det afgørende gennembrud har været at simulere en type "flodvand" der både stimulerer fiskene til at udsende mest mulig elektricitet og samtidig er i stand til at lede strømmen bedst muligt.

Har vendt ulemper til fordele

- Problemet er de korte pulser, som det kan blive svært at styre. Men forsøg har vist, at vi faktisk kan vende det, vi troede var en ulempe, til en fordel. Ved at tilsætte en særlig form for naturlige blågrønalger, ophobes og forstærkes ålenes elektriske impulser, der så kan samles op i en transformer og dirigeres direkte ud på forsyningsnettet eller direkte til eksport, forklarer lektor Jens Oluf Jensen.

Når elektricitet transporteres over lange afstande sker det i langdistancekabler ved høj spænding, ligesom en del af energien bruges på at omdanne strøm fra veksel- til jævnstrøm for at mindske tabet undervejs.

- De elektriske ål producerer allerede højspænding og jævnstrøm fra naturens side, så det egner sig til transport med det samme, siger Jens Oluf Jensen.

En voksen elektrisk ål producerer strøm nok til at lyse 20 pærer op

- Hvert individ producerer elektriske impulser, dels for at paralysere byttedyr og for at navigere i det mudrede flodvand, som de lever i ude i naturen, fortæller kurator Lars Olsen fra Den Blå Planet, der er konsulent på projektet.

Og det er præcis de impulser som forskerne bag projektet har fundet ud af at udnytte.

- Jo ældre ålene er, des kraftigere impulser er de i stand til at udsende, siger Lars Olsen.

Elektriske ål formerer sig kraftigt - og dermed den oplagte energikilde

En voksen ål kan producere elektriske udladninger på helt op til 600 volt eller hvad der ville kunne lyse 20 lyspærer op på en gang, fortsætter han.

Der findes omkring 500 forskellige fisketyper, der navigerer og jager via elektricitet, men projektgruppen vurderer at de elektriske åls egenskaber er oplagte til formålet.

Hunnen producerer ca. 17.000 æg i yngletiden og sammenholdt med at dyrene har en naturlig levetid på omkring 20 år, er de værd at satse på. Ikke mindst set fra et produktionsmæssigt synspunkt, idet de tusindvis af æg gør det muligt at opskalere projektet hurtigt og effektivt, hvis de første forsøg ender positivt.

Økologisk strøm er fremtiden

Det har også bidraget til finansieringen af projektet, at EelPower måske kan føre til indføring af en helt ny type strøm. I dag kendes begrebet grøn strøm, men helt i tråd med regeringens mål om at skabe en grøn og mere økologisk profil overvejer folkene bag EelPower at indføre begrebet økologisk strøm.

- Ålene er jo bionedbrydelige og CO2-neutrale. De skal dyrkes i brug og måske kan vi satse på økologiske ål, så det bliver økologisk strøm. Det kan man jo diskutere, hvis føden ikke er økologisk, men den diskussion er man ude af, hvis føden er økologisk, siger Jens Oluf Jensen.

Elektriske ål lever kun af andre fisk og hvirvelløse dyr, hvilket også skal med i overvejelserne om EelPower stationernes fremtidige placeringer.

- Det vil være oplagt at placere ålestationerne i nærheden af større ferskvandssøer, forklarer Jens Oluf Jensen fra DTU, der håber at kunne tilkoble den første station på forsyningsnettet 1. april næste år.

Artiklen var dr.dk's aprilsnar 2014 og dermed det pure opspind. :-)

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk