Nyt digitalt kort: Tjek luftforureningen hvor du bor

Et interaktivt Danmarkskort viser, hvor høj koncentrationen af skadelige stoffer er i luften generelt over Danmark og på hver enkelt adresse.

Skærmprint af det nye digitale Danmarkskort over den gennemsnitlige luftforurening. Her kan man zomme ind på luftkvaliteten på over to millioner adresser i Danmark. (Foto: © DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi)

Det kommer næppe bag på nogen, at luftforureningen ved de centrale færdselsårer i hovedstadsområdet og andre større byer er højere end på små veje i samme område. Men hvor stor er forskellen egentlig?

Nu kan man ved hjælp af et nyt digitalt Danmarkskort zoome ned på gadeniveau og se, hvor hvordan den gennemsnitlige luftforurening er i 2 meters højde på ens egen adresse, arbejdspladsen, børnenes skole osv. 2.195.033 adresser i alt.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – har netop lagt kortet ud på dets hjemmeside.

Skærmprint fra det nye digitale Danmarkskort over luftforureningen. Her har vi zoomet ind på vores egen arbejdsplads, DR Byen i Ørestad i København. (Foto: © DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi)

Forbehold for 2012-tal

Kortet viser årsmiddelkoncentrationer af de mest skadelige stoffer NO2 (kvælstofdioxid) og ultrafine luftbårne partikler angivet ved PM10 og PM2.5 (partikler pr. kubikmeter med en diameter under 10 og 2,5 mikrometer).

Tallene indregner luftforurening fra forskellige kilder, spredningen, stoffernes kemiske omdannelse, indflydelse fra bygninger samt meteorologiske forhold.

Eftersom tallene bygger på 2012-værdier, tager forskerne forbehold for usikkerheder.

Hvis man lavede kortet med 2016-tal, ville luftforureningen formentlig være lavere mange steder på grund af mere miljøvenlige biler og generelt færre udledninger nationalt og internationalt, skriver DCE i en pressemeddelelse.

Samtidig kalder forskerne også de beregnede overskridelser af grænseværdier for indikative.