Nyt studie: Træer i byer vokser hurtigere end skovtræer

Årsagen er den såkaldte varmeø-effekt, som øger temperaturen i byer, mener forskere.

Siden 1960'erne har træer i byer groet hurtigere end træer på landet, viser undersøgelse. (Foto: David Fernández © Scanpix)

Forskere har i mange år studeret effekten af klimaforandringer på træer i landområder. Men træer i byer har ikke fået nær så meget opmærksomhed.

Nu har forskere fra Technische Universität München offentliggjort resultaterne af en undersøgelse af næsten 1400 træer i og omkring en række storbyer rundt i verden.

Siden 1960'erne er træerne i byerne vokset hurtigere end træerne i landområder, bekræfter studiet.

Og det er som udgangspunkt godt, at træerne vokser hurtigt i bymiljøet, da træer absorberer drivhusgasser.

- Træer spiller en afgørende rolle for sundhed og livskvalitet i byområder. Flere og flere flytter til storbyerne, og derfor bliver træerne endnu mere vigtige i fremtiden, siger forsker og researcher ved Technische Universität München, Dr. Peter Biber til DR Viden.

Men det betyder også, at træerne ældes hurtigere, understreger Peter Biber.

- Når træerne gror hurtigere, ældes de også hurtigere. Det betyder, at de hurtigere dør, og derfor skal de erstattes tidligere end før, siger han.

Veje og bygninger er årsagen

Ifølge undersøgelsen har træer på omkring 50 år vokset 25 procent hurtigere i byerne end i landområderne. Forskellen er lidt under 20 procent på træer, der er omkring 100 år.

Forskerne mener, at forskellen primært skyldes den såkaldte varmeø-effekt.

Med varmeøer menes der, at temperaturen på sommerdage bliver højere i byerne end i landområderne. Effekten opstår fordi, asfalt og beton har en højere varmelagringsevne end træer og andet plantevækst.

Bygninger og veje absorberer dermed varme fra solen. Varmeø-effekten afhænger af byens beliggenhed, størrelse og indbyggertal, og så spiller vejrforholdene også ind. Temperaturen i byen kan være mellem tre og 10 grader højere end på landet.

- Den høje temperatur kan øge fotosyntesen og forlænge den tid på året, hvor træer gror, siger Peter Biber.

Høje koncentrationer af kuldioxid i byerne kan dog også være en årsag til, at træerne vokser hurtigere, mener forskerne.

Forskel på verdensdele

Forskerne har undersøgt træer i og omkring Berlin, Brisbane, Cape Town, Hanoi, Houston, München, Paris, Prince George, Santiago de Chile og Sapporo.

Ifølge undersøgelsen er forskellen på træer i byer og træer på landet afhængigt af, hvilken klimazone træerne ligger i.

Forskellen er størst i den boreale zone, hvor træer i landområder lever i lavere temperatur. Derimod vokser træer på landet faktisk hurtigere end træer i byen i tempererede klimazoner.

- Vores undersøgelse er et stærkt argument for, at administrationer i byerne bør overvåge deres træer noget mere, siger Peter Biber.

Helt generelt viser undersøgelsen, at træer, både i byen og på landet, er begyndt at vokse hurtigere i takt med klimaforandringerne. Det er tidligere blevet bekræftet af undersøgelser af træer i skove.

Facebook
Twitter