Obama: Selv Trump kan ikke stoppe skiftet til grøn energi

I en artikel i Science argumenterer den afgående præsident for, at vedvarende energikilder er kommet for at blive.

Den afgående amerikanske præsident siger farvel med sin egen analyse af fremtiden for grøn energi - og nogle gode råd til sin afløser, Donald Trump. (Foto: Jeffrey Arguedas © Scanpix)

Vedvarende energi vil blive ved med at vokse som energikilde, og energiselskaberne vil ikke gå tilbage til kul - på trods af USA's kommende præsident Donald Trumps planer om at øge produktionen.

Sådan lyder det fra USA's afgående præsident, Barack Obama, der har publiceret en analyse i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science - i magasinets Policy Forum. Ifølge tidsskriftet er det første gang, at en siddende præsident publicerer en sådan artikel.

I artiklen, der hedder "The irreversible momentum of clean energy", slår præsidenten fast, at videnskaben endegyldigt har dokumenteret, at klimaforandringerne er virkelige, og at det får uoverskuelige konsekvenser, hvis vi ikke gør noget ved det snart.

- Vi har længe vidst, grundet massive videnskabelige beviser, at vi ikke kan ignorere, at det reelt haster med at handle for at afbøde klimaforandringerne, skriver han i artiklens konklusion.

Drop den kortsigtede debat

Obama påpeger også, at der på trods af overvældende beviser, stadig er en debat i USA om, hvad der er den rette vej at gå for landet.

- Men sætter vi kortsigtet politik til side, efterlader de stigende økonomiske og videnskabelige beviser mig overbevist om, at tendensen mod en økonomi baseret på ren energi, der er blomstret frem under min præsidentperiode, vil fortsætte, og at de økonomiske muligheder, der ligger i at tøjle de tendenser, vil fortsætte, skriver præsident Barack Obama i artiklens indledning.

Fire årsager til at fremtiden er grøn

Præsident Obama fremsætter i alt fire årsager til, at tendensen mod grøn energi vil fortsætte:

1: Økonomier vokser, udledningen af drivhusgasser falder

Pointen i dette afsnit er at vise, at skiftet til grøn energi har været en økonomisk gevinst for USA. Samtidigt med, at USA's udledning af CO2 ifølge præsidenten er faldet med 9,5 procent mellem 2008 og 2015.

Udover det påpeger han, at konsekvenserne af klimaforandringerne vil gå ekstremt hårdt ud over verdensøkonomien.

2: Reducerede udledninger fra den private sektor

Præsident Obama fremhæver, hvordan hans regering har spillet en rolle i at få overbevist store amerikanske virksomheder om, at en omstilling til at reducere udledningen af drivhusgasser er en økonomisk god ide.

Firmaer investerer mere og mere i at reducere energispild - også fordi det giver økonomisk mening. En omstilling der ifølge præsidenten også vil skabe job.

3: Markedskræfter i energisektoren

Den største synder i USA, når det gælder udledningen af drivhusgasser, er energisektoren.

Her sporer præsidenten en transformation, som han tilskriver markedskræfterne. Som eksempel bruger han blandt andet den voldsomme stigning i brugen af naturgas fra skiferlag - som er et lidt grønnere alternativ til kul.

Han anerkender dog, at metanudledningen fra naturgasproduktion og brug af naturgas er et alvorligt problem, men mener, at reguleringer som hans regering har indført, vil gøre naturgassen renere med tiden. Og lige meget hvad kan gassen hjælpe med at sørge for, at landet ikke vender tilbage til kul som energikilde.

Samtidigt faldt omkostningerne for vedvarende energikilder dramatisk mellem 2008 og 2015. For vindenergi faldt prisen med 41 procent, for solpaneler på hustage med 54 procent og for solkraftværk med 64 procent.

Han roser også flere stater for at satse mere på vedvarende energikilder.

4: Globalt momentum

Det sidste punkt i analysen retter blikket væk fra USA og ud mod resten af verden. Og her ser det ifølge præsidenten også positivt ud.

For mange lande, som man tidligere ikke troede kunne omstille sig til en grøn økonomi, er ved at gøre det.

Han fremhæver også Paris-aftalen, som han kalder "et fundamentalt skifte i det diplomatiske landskab". En aftale som han mener er bevis for, at momentummet er ustoppeligt.

Dermed mener han også, at det ville være en stor fejl af Donald Trump, hvis USA trækker sig fra aftalen, og "mister sin plads ved bordet", som han skriver.

- Det her bør ikke være et partipolitisk spørgsmål. Det er god business og god økonomi at gå forrest i en teknologisk revolution og at definere markedstendenserne. Og det er klog planlægning at sætte langsigtede mål for reducering af udledning af drivhusgasser, skriver han.

Håber Trump lytter til videnskaben

Præsident Barack Obama slutter artiklen med at fremhæve det positive i, at hver eneste præsident kan sætte sine egne politiske mål.

Men han håber, at den kommende præsident vil lytte til videnskabsfolk og økonomer, når han skal tage beslutninger for fremtiden. Og specielt når det gælder at kæmpe imod klimaforandringerne og omstille landet til en grøn økonomi.