Økologisk oregano skal bekæmpe køers klima-bøvse

Det skal være en oregano-sort med særligt mange æteriske olier, fortæller dansk forsker.

Oregano er meget populær i specielt græsk madlavning. Nu bliver den græske variant af planten måske også fast føde for økologiske køer. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Forskere fra Aarhus Universitet eksperimenterer i øjeblikket med at benytte oregano som middel mod metan-udledning. Hver dansk malkeko udleder nemlig dagligt op til 600 liter af drivhusgassen metan.

Med en samlet dansk besætning på 1,5 mio. malkekøer, er det en ganske stor mængde metan, der samlet bliver udledt.

Ved at benytte økologisk oregano som en del af køernes foder, forsøger forskere at sænke mængden af metan-udledning med op til 15%.

Men oregano er ikke bare oregano.

Derfor arbejder forskerne med at finde den bedste sort og den bedste produktionsmetode. I spidsen for dette GUDP-projekt finansieret af NaturErhvervstyrelsen står seniorforsker Kai Grevsen ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

- Vi arbejder på at nedsætte udslippet af metan fra køer ved hjælp af økologiske planter, man kan dyrke herhjemme. Vores projekt er særligt møntet på økologiske køer, så vi skal finde en metode, der er økologisk gangbar. Her er oregano et godt bud, fordi den indeholder æteriske olier, der virker antibakterielt, siger han til DR Videnskab.

Den rigtige sort

Der findes mange underarter af oregano, og derfor er det vigtig, at forskerne finder den rette type - og der flere kriterier, der skal opfyldes.

- Oreganoen skal for det første kunne gro herhjemme og give et godt udbytte af biomasse. Derudover skal den have et højt indhold af æteriske olier, der fungerer antibakterielt. De antibakterielle stoffer skal hæmme de mikroorganismer i koens vom, der producerer metan, forklarer forskeren.

Forskerne har derfor samlet en større udvalg af forskellige sorter fra frøfirmaer og arbejder her med at benytte den “græske oregano”, der på latin hedder origanum vulgare underart hirtum.

- Den genetiske baggrund er meget vigtig for at skabe det rigtige indhold af bioaktive stoffer i sorterne, forklarer Kai Grevsen.

Græsk oregano

Den græske oregano eller ’hirtum’ typen er særligt spændende for forskerne, for den er både rimelig hårdfør og indeholder store mængder æteriske olier – særligt stofferne carvacrol og thymol. Hvor den almindelige danske oregano eller vild merian, som den også kaldes, indeholder 1% æteriske olier, indeholder hirtum-typen helt op til 5%.

Det er særligt vigtigt, at planten kan leve i det danske klima, fordi den er i første omgang tiltænkt økologiske landmænd. Derfor skal den kunne dyrkes uden sprøjtemidler eller kunstgødning. Og så skal den kunne tørres og opbevares, så den kan bruges året rundt.

Lovende resultater

Kai Grevsen fortæller, at det har vist sig muligt at dyrke den græske oregano. Men det ikke nødvendigvis let, for den kræver også økologiske dyrkningsmetoder, hvor især etablering og ukrudtsbekæmpelse er en udfordring.

Oreganoen kan for eksempel kun meget vanskeligt sås direkte, men skal i stedet udplantes, hvilket er både dyrere og mere besværligt. Og uden ukrudtsmiddel skal oreganoen kæmpe en ihærdig kamp mod andre planter så radrensning og lugning er nødvendig.

Kai Grevsen er dog fortrøstningsfuld. For oregano er en flerårig afgrøde, så landmænd kan bruge de samme planter i op til 5 år eller mere, og så er der mere tid til at tjene den dyre etablering ind igen.