Otte veje til kød med god samvittighed

Et forskerhold lancerer i denne uge otte strategier mod mere bæredygtig kødproduktion.

Ved at producere ud fra de rette principper vil kødproduktion blive en global vinder, mener et forskerhold. Både miljø- og ernæringsmæssigt. (© Scanpix)

Vi hører igen og igen, hvordan kødproduktion er ødelæggende for klimaet, da dyrene dels fodres med de afgrøder, vi mennesker kunne indtage, dels efterfølgende prutter massevis af skadelig metan ud i atmosfæren.

Men måske er billedet ikke helt så sort og hvidt. Hvis vi i stedet lod produktionen af særligt drøvtyggere foregå på de rigtige måder, ville det både gavne miljøet, den globale ernæring og være økonomisk.

Det mener professor på Bristols landbohøjskole Mark C. Eisler, der sammen med en række kolleger i denne uge lancerer 8 strategier for bæredygtigt husdyrhold og særligt for drøvtyggere som køer, får og geder.

1. Giv dyrene noget andet end menneskeføde

Det anslås at en tredjedel af verdens korn bliver ædt af husdyr. Forskerne foreslår i stedet at man i højere grad udnytter drøvtyggernes evne til at fordøje mad, som vi mennesker ikke er i stand til. Fx som hø, ensilage og rester fra afgrøder.

2. Fokuser på regionalt tilpassede dyr

Selvom en dansk malkeko kan producere 30 liter mælk i Danmark, er det ikke sikkert at den kan i Afrika eller Asien, hvor de vil blive udsat for tropiske sygdomme, for meget varme og lignende.

Landmændene verden over skal derfor tilskyndes til at forbedre deres lokale og regionale racer.

3. Fokuser på bedre sundhed

Hvert år medfører sygdomme blandt husdyr i alt 2,4 milliarder sygdomstilfælde blandt mennesker og 2.2 millioner dødsfald.

Ved yderligere at fokusere på hygiejne, sygdomsbekæmpelse og karantæneprogrammer, bør de tal bringes markant ned.

4. Giv smarte kosttilskud

Kosttilskud kan øge produktiviteten i husdyrproduktionen, få dem til at vokse hurtigere og give bedre ernæring. Foruden at øge produktionen af mælk og kød, mens udledningen af de skadelige metan-prutter kan nedsættes.

5. Spis kvalitet i stedet for kvantitet

Det er en gængs opfattelse, at der er et modsætningsforhold mellem at producere kød og mælk, mens man samtidig skal ernære en stadigt stigende global befolkning.

Men for underernærede befolkninger er der store sundhedsmæssige gevinster i forbindelse med sunde animalske produkter.

Forskerne mener dog, at vi globalt kun bør spise 300 gram rødt kød om ugen i gennemsnit.

6. Skræddersy praksis med et lokalt sigte

Omkring en milliard af verdens fattigste mennesker er afhængige af deres husdyr, der giver dem mere end blot mad.

Husdyr betyder også rigdom, status og i visse tilfælde ligefrem muligheden for at betale i form af medgift.

En balance der hurtigt bliver løbet over ende, når de industrielle og kortsigtede produktionsformer tager over.

Der anbefales derfor at skabe bedre lokalt orienterede politikker, der beskytter de lokales kulturer og traditioner.

7. Mål på omkostninger og fordele

Selvom produktion af kvæg har et dårligt klimamæssigt ry, kan man i de rette proportioner opnå en klar gevinst.

Foruden en forøget biodiversitet forbedrer den rette kvægproduktion økosystemerne og kulstofoptaget i jord og planter.

En gennemsnitlig ko producerer 70 kilo møg om dagen, hvilket er gødning nok til en hektar hvedemark på et år. Det svarer igen til 128 kilo syntetisk kvælstof, der ville være kommet fra fossile brændstoffer.

8. Del erfaringer med 'best practice'

Ved hjælp af globalt netværk af forsknings-kvægbrug kan man udveksle erfaringer med nye produktionsformer, der både giver økonomisk og økologisk gevinst og dermed understøtte politikernes beslutningsgrundlag.

Artiklen bringes denne uge i tidsskriftet Nature, hvor den er frit tilgængelig.

Følg Martin Kunzendorf på Twitter via @kunzendorf

Facebook
Twitter