Overraskende mange orangutanger på Sumatra

Ved at estimere mere grundigt, har forskere mere end fordoblet antallet af Sumatra orangutanger.

Orangutang på Sumatra (Foto: Perry van Duijnhoven)

Når det drejer sig om nyheder fra naturen, er spalterne oftest fyldte af historier om tilbagegang af arter, men et nyt videnskabeligt studie af det nordlige Sumatras ikoniske orangutanger, bidrager med en sjælden positiv overraskelse.

Et internationalt hold af forskere har gennemført en omfattende række undersøgelser, for at estimere antallet af den ene af verdens to arter af orangutanger og de er nået frem til, at der i 2015 levede 14.613 dyr på øen. Det er 8000 mere end tidligere antaget.

Der findes to overordnede arter af orangutang, der begge lever i Indonesien. Populationen i Borneos regnskove og så den lidt mere orange udgave, der lever i det nordlige Sumatra.

Begge arter er stærkt truede på grund af stadigt stigende pres på de regnskovsområder, der er afhængige af. Områder, hvor mere og mere skov fældes og udnyttes kommercielt.

Opskrivning tilskrives tre overordnede faktorer

Tallet skyldes dog ikke at den kritisk truede abeart pludselig har fået det bedre og dermed øger populationen, men at forskerholdet gik mere grundigt til værks i deres undersøgelse.

Overordnet skyldes den markante opskrivning tre faktorer, skriver forskerne i deres videnskabelige analyse, der fredag blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

Først og fremmest er man blevet opmærksomme på at orangutang-reder findes højere til vejrs end man tidligere troede var muligt. Dernæst viser det sig at orangutanger er langt mere udbredt i dyrkede skovarealer, men man tidligere har troet og endelig søgte forskerne i et langt større område end man har gjort indtil nu.

Ved at optælle mere end 3000 orangutangers reder på mere end 200 forskellige transekt linjer, der i alt dækkede 300 kilometer, kunne forskerne analysere sig frem til tallet på de 14.613 dyr.

Ingen grund til at glæde sig på orangutangernes vegne

Dermed ikke sagt, at orangutangerne har en strålende fremtid foran sig.

- Det var meget spændende at finde ud af, at der er flere Sumatra orangutanger, end vi troede, men det betyder ikke, at vi skal være selvtilfredse, siger Serge Wich fra Liverpool John Moores University, der har bidraget til undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

I forskernes videnskabelige rapport anslår de, at der kan være forsvundet mere end 4500 individer inden år 2030.

Orangutangerne på Sumatra er kritisk truede på grund af tab af levesteder. Dog findes der flere end hidtil antaget. (Foto: Perry van Duijnhoven)

- Der er planlagt talrige udviklingsprojekter i området, fortsætter han. Hvis de ikke stoppes, vil antallet af orangutanger kunne reduceres kraftigt i de kommende år, forklarer han og understreger behovet for fortsat at lægge maksimalt pres på de lokale myndigheder, for at sikre de truede abers fremtid.

Metode kan give mere nøjagtigt billede af naturens tilstand

Optællingsmetoden, kombinerer en række velkendte metodiske elementer og giver et langt mere grundigt resultat end tidligere estimater og undersøgelsens projektleder Hjalmar Kühl fra Max Planck Instituttet i Leipzig, er overbevist om, at metoden også vil kunne give mere nøjagtige estimater for andre arter.

- I betragtning af den hurtige udvikling af analysemetoder i felten, vi vil sandsynligvis opleve ændringer i de estimerede bestandsstørrelser, der går enten opad eller nedad for flere af de andre 12 abearter, siger han i forbindelse med offentliggørelsen af studiet.

- Dette vil hjælpe os med bevaringen og forvaltningen og give os bedre information i forbindelse med beskyttelsen af menneskeaber, forklarer han.

Og han ser ikke at den nye tilgang til at bestemme størrelsen på populationer bør begrænses til menneskets nærmest relaterede dyrearter.

Mere nøjagtige opmålinger kan blive afgørende for fremtidens natur

- Den kunne også anvendes til et stort spektrum af andre arter af pattedyr og andre arter, fortæller han i en mail til DR Videnskab.

Mange undersøgelser bliver udført på meget lokal skala og dermed ikke på hele den geografiske vifte, som arten er udbredt på.

- Gør man det for andre arters vedkommende, vil det give meget mere præcis information om biodiversiteten, forklarer han.

Oplysninger, der efterfølgende kan integreres forud for at et vigtigt naturområde tages i brug til menneskelige aktiviteter som fx byggerier og infrastrukturudvikling, for at minimere påvirkningen af naturen.

Den videnskabelige artikel i Science Advances kan læses her.

Et nyt videnskabeligt studie byder på en sjælden positiv overraskelse.

Opslået af DR Nyheder på 5. marts 2016