Pelssæler trues af klimaforandringer

En ny omfattende undersøgelse af Antarktis’ store rovdyr peger på en tilbagegang på 24 procent.

Pelssælerne på Antarktis er i tilbagegang på grund af klimaændringerne, viser en ny undersøgelse publiseret i tidsskriftet Science. (Foto: Martin Bureau © Scanpix)

Et svind i fødegrundlaget er ved at udvikle sig til en faretruende udfordring for de store pelssæler på Antarktis. Det skriver et britisk-tysk forskningshold i en ny undersøgelse, publiseret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Ungerne kommer til verden med en mindre fødselsvægt end tidligere, der bliver født færre af dem og de fødende hunner debuterer som forældre i en senere alder.

Og det er kun de største individer der overhovedet reproducerer sig selv.

Stigende temperaturer giver ændringer i sælernes fødegrundlag

Syndebukken synes at skulle findes i regionens stigende hav- og lufttemperaturer, der betyder svind i sælernes fødegrundlag.

Pelssælerne på Antarktis lever primært af de små krebsedyr krill, der er i tilbagegang og ikke længere er til stedet overalt i området.

- Klimaforandringer har reduceret tilgængeligheden af bytte og det medfører et betydeligt fald i sælernes fødselsvægt, skriver forskerne i forbindelse med offentliggørelsen af deres analyse, der medtager data helt tilbage fra 1982.

- Vi har registreret en nedgang på 24 procent i antallet af ynglende hunner i løbet af de sidste 27 år, skriver de videre.

Er ikke i stand til at videreføre de bedste gener

Samtidig har forskerne fundet ud af at de antarktiske pelssæler ikke er i stand til at videreføre begge forældres stærkest mulige genmasse til næste generation, der i stedet startes forfra ved hvert generationsskifte.

Med den konsekvens at mange unger dør inden de er udvoksede.

I takt med at klimaet ændrer sig, ændres de økologiske systemer og lægger pres på mange arter - undersøgelsen her, er ifølge forskerne et eksempel på hvordan den naturlige udvælgelse af hvilke individer der overlever ændrer sig markant, samtidig med at sælerne ikke selv er i stand til at tilpasse sig de nye tider.

Pelssælerne på Antarktis var også udrydningstruede for hundrede år siden

Det er i øvrigt ikke første gang pelssælerne på Antarktis er truet på eksistensen - i 1800-tallet var jagten på dyrenes suveræne overfrakke så intens, at de var tæt på udryddelse.

Pelssæler af den antarktiske art bliver i voksenalderen 2 meter lange og vejer op til 200 kilo.

Facebook
Twitter