Polarhavets dyreliv blomstrer i takt med, at havisen forsvinder

Hvert år smelter stadig mere havis på grund af klimaforandringer. Det truer dyrelivet på land, men kan give mere liv i havene, ifølge danske forskere.

Når isen smelter omkring Grønland, startes en kædereaktion, der betyder mere mad til dyrene i havet. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Foråret er på vej til Grønland, og når solen for første gang i måneder rammer havisen, begynder den at smelte.

Vandet samler sig i smeltesøer på overfladen af isen. Hvis søerne indeholder kvælstof og fosfor, bliver de hjem for alger og bakterier.

På grund af den globale opvarmning bliver der flere af de næringsstof-rige smeltesøer.

Og nu har forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet opdaget, at det betyder en opblomstring af livet i polarhavene.

Alger og bakterier starter en kædereaktion

Smeltesøerne vil i løbet af foråret og sommeren blive hjem for alger og bakterier.

Hvor meget liv, der kommer i søerne, afhænger især af indholdet af kvælstof og fosfor.

Søerne bliver i løbet af sommeren større og større, og til sidst vil så meget is være smeltet, at søerne løber sammen med havet.

Her venter sultne tanglopper og krill på de næringsrige bakterier og alger, som de fortærer, inden de selv ender som føde for fisk og hvaler.

På den måde vil livet i smeltesøerne starte en kædereaktion, der arbejder sig hele vejen op igennem fødekæden og giver mere liv i havet.

Mere varme betyder større smeltesøer

Den globale opvarmning har betydet, at mere og mere is er smeltet de seneste år.

Derfor bliver også arealet med smeltesøer større.

Det betyder, ifølge en af forskerne bag undersøgelsen, Heidi Louise Sørensen fra Syddansk Universitet, at havet bliver mere levende:

- I betragtning af, at der dannes større og større områder med smeltesøer i Arktis, kan man forvente, at der også frigives mere og mere føde til polarhavets dyr, forklarer hun.

Klimaforandringerne har en dobbelt positiv effekt

Klimaforandringerne gør samtidig, at der kommer flere storme og mere nedbør i det nordøstlige Grønland, hvor forsøgene er blevet lavet.

Derfor stiger mængden af fosfor og kvælstof også i smeltesøerne.

På den måde har klimaforandringerne en dobbelt positiv effekt på kædereaktionen:

Der bliver flere og større smeltesøer, og der bliver flere alger og bakterier i dem pga. det store indhold af fosfor og kvælstof.

Den globale opvarmning er en trussel for polarlivet

Selv om livet i polarhavene kan drage en vis fordel af klimaforandringerne, forsvinder de mange trusler mod dyrelivet dog ikke.

Fugle, sæler og isbjørne er blandt de dyrearter, der har svært ved at klare sig, når havisens udbredelse bliver mindre år for år.

Klimaforandringerne får også verdenshavene til at stige, hvilket har alvorlige konsekvenser for dyr og mennesker andre steder på kloden.

Forskningen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Polar Biology og omhandler smeltesøer i Young Sound det nørdøstlige Grønland.