Robotter med supersanser kan øge genanvendelsen af affald

Teknologien er klar til, at man kan automatisere affaldssorteringen. Spørgsmålet er, om Danmark er klar.

Dansk robotteknologi inden for affaldssortering vil forbedre arbejdsmiljøet, gøre sorteringen bedre og øge mængden til genanvendelse. Der vil også være nye job i teknologien, især hvis man satser på det eksportmæssigt, mener parterne i projektet INNOSORT. (Foto: © Teknologisk Institut - INNOSORT, Teknologisk Institut - INNOSORT)

Danmark skal sortere mere affald i fremtiden. I 2022 skal 50 procent af husholdningsaffaldet gå til genanvendelse.

Robotteknologi kan hjælpe os med at gøre sorteringen bedre, så vi hurtigere når målet.

Det mener Teknologisk Institut, der sammen med en række firmaer gennem projektet INNOSORT i 3,5 år har testet og udviklet robotbaserede løsninger på instituttets Center for Robotteknologi i Odense. Og nu er teknologierne så gode, at de kan tages i brug.

Det er en god nyhed, fordi arbejdsmiljøet er et stort problem for de ansatte i genanvendelsesbranchen. Det ser bare ikke ud til, at der er penge til robotteknologi, fordi affaldsmarkedet i Danmark er indrettet forkert, mener Teknologisk Institut og Dansk Affaldsforening.

Ensidigt, opslidende og uhygiejnisk arbejde

I dag er affaldssortering i genanvendelsesindustrien ofte en kombination af lavteknologiske maskiner og manuel arbejdskraft, skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse. Samtidig er arbejdet ensidigt, opslidende og ofte uhygiejnisk, og mange brugbare råvarer bliver ikke opsamlet.

Der er robotter udstyret med supersyn en kæmpe fordel, forklarer robotkonsulent på Teknologisk Institut Mikkel Viager til DR Viden.

- I dag er processen stærkt præget af, at der står nogle folk i forsorteringen og har hænderne fysisk nede i affaldet, indtil det er klar til at komme igennem mekaniske anlæg.

- Der kan robotteknologi med avancerede sensorer assistere i forsorteringen og forbedre kvaliteten af udsortering senere i processen, hvis vi kombinerer systemet med en række sensorer, der peger de forskellige fraktioner af affaldet ud, siger Mikkel Viager.

Brancheforening: Bakterier smitter ej robotter

Dansk Affaldsforening repræsenterer 52 kommunalt ejede affaldsselskaber, der udfører opgaver i stort set alle 98 kommuner i Danmark. Her er man positiv over udsigten til robotter.

- Der er ikke noget arbejdsmiljømæssigt problem omkring robotter og affaldssortering. En af de største udfordringer omkring affaldssortering er arbejdsmiljø. Robotter bliver ikke syge eller inficeret af bakterier eller andet, der er i affaldet. Så derfor er robotter geniale til affaldssortering, siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, til DR Viden.

Der er især penge i elektronikaffald

I INNOSORT har man især gode testresultater med robotter, der sorterer elektronikaffald. I dag sker der en mekanisk findeling af elektronikudstyr til fragmenter på cirka 10 x 10 cm, og der kan en robot analysere affaldet lynhurtigt og gribe de værdifulde printkort med ædelmetaller og sjældne jordarter, som man gerne vil genanvende.

I sådan et tilfælde vil et robotanlæg kunne betale sig tilbage på 2-3 år, og det er i dag den tidshorisont, som mange virksomheder opererer med.

Men inden for robotanlæg til finsortering af papir og pap, metal, glas og plast er der lige nu ikke penge nok hos branchen til at investere i nye anlæg.

Det er nu muligt at sætte robotter til fuldautomatisk at sortere affald og derved sikre at brugbare materialer, som kan bruges til nye råstoffer, bliver genanvendt. (Foto: © Teknologisk Institut - INNOSORT, Teknologisk Institut - INNOSORT)

Licitationer styrer affaldsmarkedet

Genanvendelsesmarkedet er styret gennem licitationer. Derfor holder branchen sig ifølge partnerne i INNOSORT og medlemmerne af Dansk Affaldsforening sig tilbage fra at investere i dyre sorteringsanlæg, fordi de risikerer at miste deres eksistensgrundlag, hvis et andet firma overtager kontrakten 2-3 år efter.

Oveni har markedet for genanvendelse siden 2010 været opdelt. Kommunerne tager sig af husholdningsaffaldet, mens genanvendelsesbranchen behandler erhvervsaffaldet.

Opdelingen af markedet betyder, at det er vanskeligt at få økonomi ved at behandle bunkerne hver for sig.

Der skal samarbejde til

Dansk Affaldsforening peger på, at der er brug for at kunne samarbejde om at behandle den samlede bunke affald. Kun hermed kan der ifølge dem skabes et økonomisk fundament, der også kan sikre investeringer i teknologi og teknologiudvikling.

- Lovgivningen, som den er i dag, udfordrer udbredelsen af de teknologier, som vi er nået frem til og kan bruges nu, så vi kan få viderebragt drømmen om den cirkulære økonomi, siger Mikkel Viager med henvisning til, at den nye teknologi vil øge genanvendelsesprocenten.

- Vi har teknologierne og aftagerne, men økonomisk er det svært at udrulle anlæggene med den løsning, Danmark har nu, siger han.

Mister Danmark teten?

Danmark er sammen med Sverige, Finland og Holland i front i Europa inden for affaldshåndtering, og der er store eksportmuligheder og dermed nye job i sigte med teknologien.

Men ifølge Teknologisk Institut og Dansk Affaldsforening ser de reformmæssige reguleringer af affaldsmarkedet nu ud til at hæmme udviklingen.

- Det er ærgerligt, at man ødelægger den førerposition, som Danmark har på området ved at man klokker rundt og opdeler bunkerne af affald på en uhensigtsmæssig måde. Vi skal kunne samarbejde om løsningen, siger Jacob Hartvig Simonsen.

INNOSORT - affaldsforskning

  • INNOSORT skal udvikle nye metoder til automatiseret og robotbaseret affaldssortering.

  • Løsningerne skal tage hensyn til reguleringen og lovgivningen af affaldsmarkedet i Danmark.

  • INNOSORT sigter også på eksportmarkedet for miljøteknologi.

  • Man forventer at skabe nye job i dansk industri netop som følge af eksport.

  • Projektet er fireårigt, og det løber frem til september 2016.

  • Projektet er styret af Teknologisk Institut med deltagelse af teknologileverandører, forsknings- og vidensinstitutioner og aftagere af affaldssorteringsteknikker og udsorterede materialer:

  • DanRobotics A/S, Kuusakoski Recycling A/S, ELDAN Recycling A/S, Puls Design A/S, Dansk Affald A/S, Danbørs A/S, AffaldVarme Aarhus, SDU - Miljøteknologi, DTU Informatik, KU - Fødevarevidenskab og Teknologisk Institut.

  • Innovationsfonden støtter projektet, der løber frem til september 2016.

  • Kilde: INNOSORT

Herunder kan du se en video om projektet INNOSORT.