Sådan sorteres metallerne fra affaldet

Vores affald indeholder masser af metal og 'grus', der kan genanvendes.

På Afateks slaggeplads ligger metallerne sorteret i bunker. Her fx gryder og skåle. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)

Når affaldsforbrændingsanlæg brænder affaldet af, bliver der et restprodukt tilbage, slagge.

Virksomheden Afatek A/S har specialiseret sig i at rense slaggen for metaller og bruge resten i veje.

Når slaggen kommer ud af ovnen på forbrændingsanlægget, kommer den i vandbad for at blive afkølet og støve mindre.

Slaggen damper på grund af vandbad

Lastbiler kører den fugtige råslagge til de fire slaggepladser, som Afatek har på Sjælland: to i Næstved, en i Slagelse og en i København, på Selinevej på Amager.

Når slaggen ankommer til slaggepladserne, damper den, fordi vandbadet har sat en kemisk proces i gang i slaggen, hvor tungmetaller bindes til faste partikler.

På den måde går slaggen fra at kunne udvaskes til at blive stabil.

Første grovsortering

Når slaggen kommer ind på slaggepladsen, køres den først igennem en grovsortering.

Der sorterer man de store stykker fra, der ikke er blevet brændt, fx store papirruller og trærødder.

Det brandbare deles i mindre stykker og køres retur til forbrændingen.

Sortering med magnetEfter forsorteringen sorterer man metal større end 50 mm fra ved håndkraft.

Dernæst frasorterer man jernet fra slaggen ved hjælp af elektromagneter.

Jernet renses og oparbejdes til forskellige kvaliteter og afsættes til smelterier. Fx frasorters kobberspoler, så smelterierne kan få jern med lavt kobberindhold.

Sortering med hvirvelstrøm

De ikke magnetiske metaller - aluminium, kobber, messing, zink, guld og sølv - finder man ved at hjælp af hvirvelstømsteknik.

Der lader man slaggen passere ind under et vekslende magnetfelt.

På den måde får man de sjældne metaller til at optræde, som om at de er magnetiske. Og så kan de sorteres fra med en magnet.

Sortering med sensor

Sidste finsortering foregår med sensor, hvor man kan sortere rustfrit stål fra. Stålet kan ikke gøres magnetisk.

Sensoren sørger for at måle på, om det er slagge eller ikke er. Og så skyder anlægget det rustfrie stål af med luft.

Sælger metallet videre

Afatek sælger selv frasorteret jern og stort metal (rustfrit stål, aluminium og blandet kobber/messing) og småt rustfrit stål, der er mindre end 50 mm, videre til købere.

Afatek har gennem to år arbejdet med at udvikle oparbejdsmetoden for småt rustfrit stål, og er netop lykkedes med det.

 • Finsortet grus. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Når slaggen kommer fra forbrændingsanlægget, damper det. Man har kølet slaggen af med et vandbad, der har sat gang en kemisk proces i gang i slaggen, hvor tungmetaller bindes til faste partikler. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Jacob Devantier-Nielsen har ansvar for gennemførelse af tests og deltage i udviklingen af ny teknologi i samarbejde med leverandører af maskiner til Afatek. Han er iført beskyttelsesdragt og åndedragtsværn, når han er inde i sorteringshallen pga. det fine støv. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Når metallet er sorteret fra, bliver det opbevaret i forskellige siloer, indtil det bliver solgt. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • I Afateks laboratorium tester man slaggen. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • I den store hal finsorterer Afatek A/S slaggen. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Gryder og skåle i massevis. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • På Afateks indhegnede plads ligger sorteret slaggegrus og usorteret slagger. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Kobbertromler med mere ligger i en bunke for sig selv. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Sådan ser en sål ud fra en sikkerhedssko, når den har været en tur igennem ovnen på forbrændingsanlægget. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Jens Kallesøe er direktør i Afatek A/S, der er ejet af fem kommunale affaldsselskaber på Sjælland: I/S Vestforbrænding, I/S Nordforbrænding, I/S AffaldPlus, I/S KARA/NOVEREN og I/S REFA. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
1 / 13

Afsætning af små metalstykker

Når Afatek sorterer resten af metallerne fra slaggen, kommer der også lidt slagge med.

Virksomheden Scanmetals A/S ved Slagelse hjælper Afatek med at rense metaller i størrelsen 2-50 mm for rester af slagge.

Derefter deles metallerne i to grupper: aluminium og øvrige metaller som kobber, messing, zink.

Oparbejdningen foregår i en række processer med tørring, sigtning og brug af avancerede separationsteknikker.

Scanmetals sælger metallerne til kontakter i Europa og Fjernøsten på vegne af Afatek.

Bundsikring i veje i stedet for grus

Når råslaggen er sorteret for jern og metal, og noget af vandindholdet er fordampet, udgør restmængden cirka 90 procent.

Den oprensede slagge kan bruges til vejbygning som bundsikring i stedet for det grus, der graves fra danske grusgrave.

På denne måde erstatter man med slaggen en råvare, der bliver stadig mere vanskelig at fremskaffe.

Kun i områder uden drikkevandsinteresser

Slaggen bliver kun brugt på steder, hvor der ikke er grundvandsinteresser på grund af tungmetallerne.

Selv om udvaskningen er reduceret, vil man gerne have slaggen liggende et sikkert sted, og under et asfaltlag, så regnvand ikke kan udvaske slaggen.

Afatek er sammen med Vejdirektoratet i gang med at videreudvikle på slaggegrusets anvendelsesmuligheder.

Støtte til mere effektiv metalgenvinding

Afatek har gennem fem år arbejdet med at udvikle området med metalgenvinding. Selskabet samarbejder blandt andet med selskaber i Holland, Tyskland og Schweiz.

Og Afatek står i spidsen for et udviklingsprojekt støttet af Miljøministeriet, hvor man inden for 1,5 år skal være kommet endnu længere med at genvinde metal ud af slaggen.

Det handler om, hvor små størrelser metal det er muligt at sortere fra. Og hvor tør slaggen skal være, for at man stadig kan sortere den.

Samtidig skal restmængden - slaggegruset - være af en sådan kvalitet, så det stadig dur til vejbygning.

Livscyklus - giver det mening?

Afatek har haft DTU Miljø inde over for at sikre, at processen holder i en livscyklusanalyse.

Det vil sige, at man holder ressourcer, energi og CO2-udledning fra produktionen af metaller og behandling af slaggen hos Afatek op over for genvindingen af metaller og genanvendelse af slaggen i vejbyggeri.

Der skal være en miljømæssig gevinst ved det, for at det giver mening.

Følg Hanne Kokkegård på Twitter: @kokkegaard