Skift til sommertid påvirker vores køer

- Men kun i begrænset grad, fortæller eksperter.

Malkekøer er gode til at tilpasse sig ændrede forhold, fortæller eksperter. (Foto: Viktor Lykke Reddersen © DR)

Når vi skifter fra normaltid til sommertid og fra sommertid til normaltid, kan det have effekt på både vores krop og vores sind.

Men vi mennesker er ikke de eneste, der risikerer at blive påvirket.

Også køerne kan mærke det, når landmanden pludselig ændrer sin rytme. Det fortæller Trine Barrett, der er afdelingschef hos Seges, et fagligt videns- og innovationshus under Landbrug og Fødevarer.

- Køerne kan helt sikkert mærke, når man går over til sommertid, hvis landmanden kommer en time tidligere, end han plejer. De er jo vanedyr, om man så må sige, så de sover stadig på det tidspunkt, forklarer hun.

Morten Dam Rasmussen, der er agronom, viceinstitutleder hos Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet og har 25 års erfaring indenfor malkning, mælkekvalitet og malkemaskiner, er enig.

Han lægger dog vægt på, at skiftet kun i meget begrænset grad har betydning for køerne, fordi de hurtigt tilpasser sig den nye situation.

Påvirkning af produktion

I det danske landbrug i dag bliver 25-30% af køerne malket med malkerobotter, fortæller viceinstitutlederen, og for dem har skiftet fra vintertid til sommertid ingen betydning overhovedet.

- Køerne kan frit gå til malkerobotterne, når de har fyldt yver. De bliver malket, når det passer dem, og samtidig bliver de fodret med kraftfoder, fortæller han.

De maskinmalkede køer fungerer anderledes, fordi de skal følge landmandens døgnrytme. Derfor får de enten en time kortere til at producere mælk ved skiftet til sommertid eller en time mere ved skiftet til normaltid.

Det kan betyde, at køerne har mere fyldt yver, end de plejer, eller at de ikke har produceret så meget mælk i det første døgn.

- Det vil betyde en lille nedgang i produktionen det første døgn, men den vender lynhurtigt tilbage til normalen, forklarer Morten Dam Rasmussen.

Køerne tilpasser sig

Faktisk tilpasser køernes mælkeproduktion sig rigtigt hurtigt ændringer i malke-rytmen. Det bliver de af naturlige årsager nødt til at kunne, fortæller Morten Dam Rasmussen.

- Når en ko får en kalv, vil koen tilpasse sig kalvens behov for mælk og producere, hvad kalven har brug for, forklarer han.

Det samme gør sig gældende ved malkning:

- Koen indstiller produktionen efter hvor meget, vi fjerner.

Trine Barrett er enig:

- Skiftet mellem vinter og sommer forvirrer dem måske en smule, men det går ikke ud over dyrevelfærden. Det er ligesom, når de bliver lukket ud på græs. Det går også lige et par dage, før det bliver rutine.

For at sikre sig mindst mulige gener for køerne, vælger mange landmænd at lave en gradvis forskydning et kvarter ad gangen op til den weekend, hvor tiden skifter.