Sod får polerne til at smelte

Sodpartikler er en kæmpe klimasynder, som man fuldstændig har undervurderet betydningen af. Det er nogle af konklusionerne fra et stort nyudgivet internationalt forskningsprojekt, som er lavet af nogle af de mest prominente forskere på området.

Om få år vil isen i Arktis være trukket så langt tilbage, at meget store områder vil være isfri i sommerperioderne. Det er meget vigtigt at bevare isen i området, hvis klimaændringerne ikke skal blive katastrofale. (© DR)

De seneste årtier er temperaturen steget mere end forventet i forhold til, hvad klimamodellerne har forudsagt. Og det skyldes ikke kun vores udledning af kuldioxid, CO2. Det viser sig nemlig, at sodpartikler er den andenstørste klimasynder. Førstepladsen går stadig til CO2.

Indtil videre har man ellers troet, at sodpartikler kun havde en lillefinger med i klimaspillet, men der er nok snarere tale om en hel hånd. Det viser et stort studie, som nogle af de mest anerkendte klimaforskere i verden lægger navn til.

Massiv opvarmer

Jørgen Brandt er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i luftforurening og klima. Han forklarer, at man tilsyneladende ikke har medregnet den fulde betydning af sod i klimamodellerne - faktisk har man sat stoffet sammen med andre typer atmosfæriske partikler, fx svovlpartikler, som fungerer på den kølende side af regnskabet. Nu kan man så skrive sod ind som én af de største faktorer på opvarmningssiden:

- Rapporten opjusterer sodpartiklernes betydning fra en mindre væsentlig faktor til en meget stor spiller i den globale opvarmning, siger Jørgen Brandt til DR Viden.

Is-smelter

Sod er en kompleks størrelse i klimaregnskabet. Partiklerne udledes hovedsageligt fra kulkraftværker og afbrænding af biomasse, fx i gammeldags brændeovne og dieselmotorer. Når de først er ude, kan de flytte sig meget langt med vinden.

Hvis partiklerne ender med at slå sig ned på is og sne i det arktiske område, forstærker de afsmeltningen. Is skal være hvid, for at kunne reflektere lyset fra solen og kaste det tilbage til verdensrummet. Sodpartiklerne er sorte, så når de lægger sig på isen, får den en mørkere overflade. Den mørke overflade suger lyset til sig og forværrer opvarmningen - og altså afsmeltningen.

- Udover at afsmeltningen bidrager til havvandsstigningen, kommer der en mørkere overflade frem nedenunder, når isen og sneen forsvinder. Den er meget mere effektiv til at absorbere sollyset og bidrager yderligere til opvarmningen. På den måde sættes der en selvforstærkende proces i gang. At bevare det arktiske is- og snedække er af afgørende betydning for at holde klimaet stabilt på jorden. Klimaændringerne sker hurtigere i det arktiske og med langt højere temperaturstigninger, end i resten af verden, siger Jørgen Brandt.

Som udviklingen er nu, vil isen i Arktis allerede om få årtier være trukket så meget tilbage om sommeren, at meget store områder vil være isfri. Når der ikke er is til at kaste sollyset tilbage til verdensrummet, kan havene rigtig suge varmen til sig, og når vandet bliver varmere, kommer der for alvor gang i smeltningsprocesserne ved polerne.