Sorter ’småt brændbart’ bedre og hjælp miljøet og din økonomi

En stor del af affaldet på genbrugsstationer er fejlsorteret, og kan genbruges af andre eller genanvendes i nye produkter.

Her bliver pap sorteret fint fra, men ellers er det typisk papir og pap, der ender i småt brændbart-containeren, fortæller DAKOFA. (Foto: Terkel Broe Christensen © SCanpix)

Man kender det måske fra sig selv. Man har ryddet op i weekenden, og nu skal man omkring genbrugsstationen med en masse affald.

Inden man kører, bør man sortere affaldet igen, fordi meget af det sikkert kan genbruges af andre direkte, eller det kan sendes til forarbejdning og genanvendes i nye produkter.

Flere undersøgelser fra danske kommuner viser, at store dele af affaldet i den store affaldscontainer til ’små brændbart’ er sorteret forkert, siger Ole Morten Petersen, direktør i DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald – og fortsætter:

- Bedre sortering gavner både miljømæssigt, ressourcemæssigt og på sigt borgerens egen privatøkonomi.

Fejlsortering på 70 procent

DAKOFA har netop holdt en konference, hvor kommuner, affaldsselskaber med mere diskuterede fremtidens genbrugsstationer og kiggede på tal for sortering.

Den nyeste opgørelse stammer fra RenoSyd i Skanderborg, hvor man kan se, at 70 procent af affaldet i småt brændbart er fejlsorteret. Det er primært papir, pap og træ, der kan genbruges eller genanvendes, og derfor ikke burde være kastet i den container.

- Det viser, at der er et stort potentiale at komme efter, fordi kun 30 procent af affaldet burde være havnet i ’småt brændbart’, siger Ole Morten Petersen.

Han henviser til, at undersøgelser fra andre steder i landet viser samme tendens. Men han siger også, at kommunernes sorteringsmetoder kan have en betydning for, hvor nemt det er for borgerne.

Pas på råstoffer og miljøet

Vi skal i fremtiden genanvende meget mere affald. Regeringens såkaldte ressourcestrategi – Danmark uden affald – indebærer, at vi i 2022 skal genanvende 50 procent af vores husholdningsaffald.

Samtidig er EU på vej med regler for genanvendelse, der ser ud til at gå længere end de danske.

Målet er samfundsmæssigt at spare på Jordens ressourcer ved genanvendelse, fordi råstofferne på den måde kører rundt i en cyklus, så man ikke skal bruge helt nye råstoffer til produkter.

Sortering sørger også for, at vi ikke får spredt skadelige kemikalier til nærmiljøet og atmosfæren.

Spar penge på sigt

Oveni er der ifølge Ole Morten Petersen penge at spare for forbrugerne.

- Det er typisk billigere at genanvende affaldet end at køre det til forbrænding eller lossepladsen. Så på sigt kan det betyde billigere renovationsgebyrer for borgerne, hvis alle sorterer affaldet rigtigt, siger Ole Morten Petersen.

Import af affald?

I dag bygger dele af vores energiforsyning på forbrændingsanlæg, hvor man brænder affald af. Flere steder mangler anlæggene affald til ovnene, og derfor importerer man affald fra udlandet.

Den situation skal ses som en mellemperiode, siger Ole Morten Petersen, for planen er, at vi i 2050 ikke har affald, men bruger andre energikilder:

- Det er klart, at når man genanvender mere affald, er det mindre til forbrænding.

- Politikerne er ved at være klar med en moderniseringsplan for forbrændingssektoren, så man tilpasser forbrændingsanlæggene til mængden af affald og fremtidens behov, siger Ole Morten Petersen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk