Store træer er mest sårbare over for klimaændringer

Hyppig tørke øger skovdødeligheden blandt skovens kæmper. Det kan betyde øgede mængder drivhusgasser, fastslår forskere.

Store træer lider mere under og efter tørke end små træer, viser forskning fra 38 skove rundt i verden. (Foto: Dreamstime/Los Alamos National Laboratory © Dreamstime/Los Alamos National Laboratory)

Vejret på kloden bliver varmere, og der kommer mere ekstremt vejr som tørke. Ny forskning viser, at tørken kombineret med blandt andet skadedyr kan gøre det af med skovenes store træer.

Det er uheldigt, for især de store træer spiller en vigtig rolle i forhold til kulstofskredsløbet, fordi de er med til at filtrere luften for drivhusgas ved at lagre store mængder kulstof i træets træstruktur og udlede ilt. Mens de, når de dør, frigiver CO2 til luften.

Tidligere forskning har antydet, at de store træer var mere sårbare over for tørke end små. I den nye forskning har man undersøgt tørkeramte skove rundt i verden, og mønstret er tydeligt.

- Store træer lider mest, fastslår Nate McDowell, skovøkolog og plantefysiolog fra Los Alamos National Laboratory i New Mexico.

38 skove i tempereret og tropisk klima

Nate McDowells eget institut står sammen med en række andre forskningsinstitutioner og universiteter bag forskningsresultatet, hvor man har undersøgt 38 tørkeramte skove i både tempereret klima og tropisk klima og både løvskove og nåleskove.

Det er ifølge forskerne første gang, at man systematisk har gennemgået skovene og set på skovdødelighed.

Man kan se, at store træer er særligt udsatte i tørke netop i kraft af deres størrelse.

Størrelsen på træet hæmmer

Store træer rager op, og de er dermed naturligt udsat for højere solstråling end de små træer.

De store træer har også sværere ved at transportere vand og næringsstoffer. Træets vandsystem kan sammenlignes med et sugerør med en vandsøjle, der står inde i træet.

Når der fordamper vand fra bladene, opstår der et slags træk, der transporter vand og næringsstoffer op i træet. Men bladene på store træer er dårligere til at gøre det end blade på små træer.

Oveni lukker store træer deres overflade-porer, når de mærker tørke for at forhindre vandtab på grund af fordampning. Det er også med til at ødelægge træernes vandtransportsystem.

Og som om det ikke var nok, angriber destruktive barkbiller også fortrinsvis større træer, forklarer forskerne.

De små træer trives godt

Derimod vokser de små træer godt ’nede i skyggen’ ved lavere temperaturer, lavere vindhastighed og højere luftfugtighed. De har netop i kraft af størrelsen meget kortere afstand at skulle transportere vand fra deres rødder til deres baldakin - trækrone.

Forskerne kan også se, at de små trætyper vinder frem, formentligt fordi de får mere lys, når de store træer visner.

Men de små træer har ikke samme gode evne til at lagre kulstof, og derfor øger det mængden af CO2 i atmosfæren, når de store træer dør, mener forskerne.

Samlet set betyder det – ifølge forskerne - at fremtidige tørker vil have en meget skadelig indvirkning på vækst og dødelighed af større træer, og det vil potentielt forværre klimaændringerne.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter