Storebæltsbroen tester kunstig næse

I denne uge afprøver Teknologisk Institut en række sensorer til at måle på røgen fra skibe - for på sigt at hindre luftforurening.

Teknologisk Institut har flere gange været på Storebæltsbroen for at finde ud af, hvilke koncentrationer af røggasser, man har med at gøre, og hvordan sensorerne bedst muligt tilpasses de fysiske forhold på broen. Billedet er taget fra platformen under broen i 20 meters højde. (© Teknologisk Institut)

Når skibe i løbet af ugen sejler under Storebæltsbroen, vil røgen fra deres skorstene måske blive suget ind i en lille slange, der stikker ud ved en af broens lanterner i cirka 60 meters højde. Slangen er forbundet med en række sensorer inde i brokonstruktionen.

Det er Teknologisk Institut, der sammen med en række partnere og Danmarks Rederiforening er i gang med et projekt, hvor man forsøger at finde en metode til at måle luftforurening fra skibe, nærmere bestemt estimering af svovlindhold i brændstof ved at måle på røgfanen.

I projektet arbejder man på at udvikle en slags 'kunstig næse', som skal monteres på Storebæltsbroen.

Nye regler for røgfanen

Luftforurening med svovlpartikler fra skibe er både sundhedsfarligt og belaster klimaet.

Fra 2015 sættes grænseværdien for svovlindhold i brændstof (IMO) - ned fra den nuværende 1 procent til 0,1 procent i kystnære farvande som Østersøen, Nordsøen og de indre danske farvande.

Lige nu er der flere projekter i gang i Danmark, hvor firmaer og forskningsmiljøer forsøger at finde metoder, der skal gøre det lettere at finde ud af, om skibe forurener mere end grænseværdierne.

Halvvejs i projektet

Ifølge projektleder Morten Køcks fra Teknologisk Institut er man godt og vel halvvejs i projektet på Storebæltsbroen.

- Vi har blandt andet flere gange været på Storebæltsbroen for at finde ud af, hvilke koncentrationer af røggasser, man har med at gøre, og hvordan sensorerne bedst muligt tilpasses de fysiske forhold på broen, siger Morten Køcks.

Undersøger den optimale konstruktion

Man kan måle flere steder på broen.

- Indtil nu har vi foretaget målinger fra en platform på den ene af pylonerne i cirka 20 meters højde. I løbet af denne uge skal vi - afhængigt af om vindens retning tillader det- ned og måle fra et sted lige under broen - ved en af lanternerne, siger Morten Køcks.

- Vi skal finde ud af, hvor vi har den optimale koncentration af røggasser, hvordan vi tilpasser sensorerne, og hvilken sensorteknologi der dur. Og om flere sensorer eventuelt skal kobles sammen, siger han.

Et supplement til kontrol

Fx har Gøteborg et sensorsystem ved indsejlingen af havnen. Men det er dyrt.

- Vi prøver at udvikle en løsning, der bruger mere kosteffektive sensorer. Kompromiset er så, at målingen ikke alene vil kunne bruges til direkte håndhævelse, siger Morten Køcks.

- Systemet skal nærmere give en indikation af, når der med stor sandsynlighed er noget i vejen, hvilket så skal følges op af yderligere inspektion/kontrol af de rette myndigheder, siger han.

Flere forskellige sensorsystemer

Man kan på sigt forestille sig en kombination af flere forskellige sensorsystemer, fx kunstige næser fastmonteret på broer og droner, der kan tjekke luftforureningen fra skibe, som man mener forurener mere end de må.

Andre lande er også i gang med at udvikle sensorsystemer, og Teknologisk Institut forventer sammen med partnerne Zenzors A/S, Nordic Tankers Marine og A/S Storebælt at deltage i et fælleseuropæisk projekt.

Skærpet dansk kontrol med luftforurening

Miljøministeriet har for nyligt sat syv millioner kroner af til at skærpe kontrollen med skibes udledning af svovlpartikler. Nogle af pengene går til udvikling af teknologier med sensorer.

Samtidigt har Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen sammen med Danmarks Rederiforening lavet en plan for, hvordan man kan sikre, at skibe ikke overtræder reglerne for svovludledning.

Det er nemlig også et konkurrenceparameter, fordi renere brændstof koster ekstra.

Eftersom skibe gerne må forurene mere andre steder i verden, vil skibe sejle rundt med forskellige typer brændstof. Og skifte fra tank til tank afhængigt af, hvor de sejler.

Facebook
Twitter