Storken er allerede tilbage... i Tyskland.

De er meget tidligt på færde og i fuld gang med at danne par.

Den hvide stork 'Kurtchen Rotschnabel', som den kaldes af de lokale i tyske Bad Freienwalde, er traditionelt blandt de tidligste i delstaten Brandenburg, hvor den netop er returneret fra sit vinterkvarter. I år er den særligt tidligt på færde. (Foto: Patrick Pleul © (c) DR/Scanpix)

VIDENSKABSBILLEDET

Storkene er allerede tilbage fra vinterkvarterne og på billedet herover ses fuglen kaldet 'Kurtchen Rotschabel' af de lokale tyskere i byen Bad Freienwalde, fotograferet 4. marts 2016.

Normalt er de store smukke steppefugle først returneret fra deres traditionelle vinterkvarterer i Afrika omkring april og maj, men de senere år er de vendt tilbage langt tidligere. I år blev de første storke set i Tyskland allerede 10. februar.

Det skriver hjemmesiden storkene.dk.

Til hjemmesiden forklarer storkeforeningens formand Jess Frederiksen, at fænomenet dels kan skyldes langt mildere europæiske vintre, der giver storkene mulighed for at overvintre i Centraleuropa.
Dels har en stor del af fuglene droppet den lange rejse til Afrika og overvintrer i stedet på den iberiske halvø, hvor de finder føde på enorme åbne lossepladser.

I 2000 ynglede det sidste hvide storkepar her til lands og med ganske få undtagelser har den smukke steppefugl helt forladt Danmark. Blandt andet har en enkelt stork huseret i Viby ved Århus siden januar i år, mens der har været ganske få eksemplar på ynglende storke siden årtusindeskiftet.

Kilde: Storkene.dk