Succesfuld sortering af skrald kræver nytænkning

Danmark skal genanvende meget mere affald end i dag. Apps og nye sorteringssystemer skal få folk især i etagebyggeri til at sortere mere.

Fire forslag skal få os til at sortere mere affald. Et af forslagene er, at vi får informationer om emballagen gennem stregkoden, som vi selv scanner derhjemme, når vi smider affaldet ud. (© Rambøll / Bedre affaldssortering starter hos Borgeren)

I 2022 skal Danmark genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet. Det kræver, at vi alle sorterer meget mere hjemme.

I dag volder det særligt besvær i byerne, hvor mange mennesker bor i etagebyggeri. Der kan det virke uoverskueligt at komme ned med affaldet i gården.

Apps, der holder øje med vores affald og skræddersyede og nyudviklede sorteringssystemer kan være vejen frem til bedre sortering.

Fire ideer til affaldssortering
  • Wastesaver (app). Producenter lægger oplysninger om emballagen ind i stregkoden, og folk scanner koden på restaffaldet hjemme. En app opsamler informationerne, så man holder øje med sit 'affaldsaftryk', kan få gode råd og dyste med vennerne om at begrænse affaldsmængden.
  • Ressourcedetektiven (app), benytter data fra vores indkøb. En elektronisk bon overføres til app'en, der fortæller, hvor meget affald man får ud af indkøbet og giver forslag til affaldssortering.
  • Tag mig med ned (sorteringssystem) med genbrugsposer, man fylder op med sorteret affald. Genbrugsposerne fylder ingenting tomme, så man kan dem med ud i byen bagefter. Sorteringssystemet vejer mængden af de forskellige typer affald.
  • Redecycle - skræddersyet sorteringsløsning. Via nettet kan man få gode råd til, hvad der passer bedst i ens eget hjem, og man kan bestille poser og stativer.

Kilde: Rambøll / Bedre affaldssortering starter hos Borgeren

Sortering på lidt plads

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har sammen med blandt andre Frederiksberg Kommune undersøgt borgernes affaldsvaner ud fra målet om at øge sorteringen i dagligdagen.

Det viser sig, at der ofte mangler gode sorteringssystemer til lejligheder, hvor der er normalt er meget lidt plads.

Samtidigt har folk ikke en fornemmelse af, hvor meget deres valg af varer ude i butikkerne betyder for deres mængde af affald.

Folk ved for lidt om deres affald

- Der skal en seriøs adfærdsændring til, hvis vi skal have borgerne til at bakke op om den nye ressourcestrategi. Det når vi ikke ved at gøre, som vi plejer med systemer, der understøttes af husstandsopdelt information.

Det siger projektleder for Bedre affaldssortering starter hos Borgeren og antropolog hos Rambøll Agnethe Kristine Grøn til DR Viden.

- I vores samtaler med borgerne blev det meget klart, at bevidstheden om det personlige ansvar, kendskab til egne affaldsmængder og konkrete brugervenlige løsninger er afgørende, hvis vi for alvor skal rykke på det her område, siger hun.

Fire forslag til nye veje

Rambøll og deres partnere - Frederiksberg Kommune, Kunstakademiets Designskole og Alexandra Instituttet - er gået tæt på borgerne og har fundet ud af, hvilke barrierer de har for at sortere deres affald.

Ud fra det har de designet fire forskellige løsninger, der kan understøtte at folk sorterer deres affald.

Man vil arbejde videre med de forslag i den kommende tid. Læs mere om dem i faktaboksen.

Andre firmaer og kommuner er også i gang med at udvikle oplagte affaldssorteringssystemer til Danmark som skraldeløst samfund: Danmark uden affald.