TENDENS De værste konkurrenter bliver hinandens tætteste partnere

Forbrugernes krav til grønne produkter, stiller virksomhederne overfor udfordringer, de ikke længere kan løse på egen hånd.

Umiddelbart kan man undre sig over hvad Verdensnaturfonden og Coca Cola kan bruge hinanden til, men fremtidens relationer mellem virksomheder vil ofte umiddelbart virke utraditionelle og foregå på kryds og tværs af virksomheder og organisationer. (© WWF)

Det er efterhånden trivielt at bruge spalteplads på hvordan delekulturen blomstrer blandt os forbrugere.

Altså at en lang række virksomheder har stor succes med at sætte os i forbindelse med hinanden og lade os dele alt fra hinandens hjem, biler og alt hvad hjertet og Den Blå Avis kan begære.

Men delemanien er for alvor på vej ind i erhvervslivet, hvor virksomhederne i højere grad deles om viden, kompetencer og ideer.

Både de, der umiddelbart synes at have noget til fælles, men også dybt forskellige virksomheder og organisationer, der finder sammen og tænker helt nyt. Både på hyperlokalt og multinationalt niveau.

Hvad har Coca Cola og Verdensnaturfonden til fælles?

Som da Verdensnaturfonden og Coca Cola sidste år gik sammen om kampagnen Arctic Home, der sætter fokus på isbjørnens udfordringer i en klimaforandret tid. Et samarbejde man næppe havde set for ti år siden.

WWF med den naturvidenskabelige indgangsvinkel og den amerikanske læskedrikkoncern med sine indiskutable supermandsevner til, at få et budskab ud over rampen.

Eksemplet er taget fra et netværksarrangement, der i den forløbne uge afholdtes af Dansk Arkitektur Center, hvor interesserede producenter, arkitekter, entreprenører og mange andre fra byggeriet tilbragte en eftermiddag sammen, for at inspirere hinanden på kryds og tværs.

Arrangementet foregik under messen Building Green i Forum i København, hvor dansk byggeri gennem to dage gjorde status over egne bæredygtige evner og fremviste alt fra levende grønne tage, alternative isoleringsmaterialer til komplette cradle to cradle boligkvarterer.

Værdier kan kun skabes gennem samarbejde

I stedet for at holde egne kort tæt til kroppen, kan fremtidens produkter og ydelser udelukkende frembringes på tværs af virksomheder, hed konklusionen, uanset hvor man bevægede sig hen blandt messens 135 stande.

Tiden hvor hver enkelt virksomhed er sin egen bastion, der blot slås med konkurrenten om de samme kunder, er passé. Det er på tide at slå hul i identiteten og dele med hinanden, i stedet for at udnytte hinanden, hed det blandt andet fra oplægsholderne.

Og man skal som virksomhed i den nye tid acceptere, at meget af netværksarbejdet aldrig bliver til mere end blot kaffe og de gode intentioner.

Men lykkes det at gå skridtet videre, opstår det skønne, at 2+2 bliver mere end 4. Som vi her på siderne fortalte tidligere på ugen, er en ny type tagsten med indbyggede solceller blevet et konkret resultat af den slags mere eller mindre formelle netværk.

Klimafokus forsvinder fra forsiderne, men bliver hjørnesten i fremtidens produkter

Mens disse ord skrives, er adskillige tusinde af verdens førende klimaforskere, forretningsfolk, politikere og NGO'er samlet i København, hvor FN's klimapanel IPCC slår de sidste kommaer i deres femte hovedrapport.

Om lidt er de spredt for alle vinde og det meste af de seneste ugers intense fokus på klima og bæredygtighed kan meget vel sive til vejs, side om side med CO2 udslippet.

Men ude i virkeligheden, hvor kapitalen hersker og bundlinjerne skal have samme farve, som det kul vi fortsat fyrer med, blæser de nye vinde og bliver nok ved med det.

Skal fremtidens virksomheder have en reel fremtid, skal den baseres på bæredygtighed, utraditionelle samarbejder og nye måder at anskue sig selv på.

Facebook
Twitter