Tøjbranchen får hjælp til at blive mere miljøvenlig

Ny vejledning skal gøre det lettere at stille krav til leverandørers brug af materialer og kemikalier i tøjproduktionen.

Billedet er taget i 2012 på Chouwara - et lædergarveri i Fez i Marokko i Afrika. På garveriet benytter man traditionelle metoder med garvning blandt andet med urin fra dyr, og man har store kar med farver i til farvning af læderet. - Billedet tjener her som modelfoto og har ingen forbindelse til kemikalievejledningen i Danmark. (Foto: © Robert Harding Images, Robert Harding Images og Scanpix)

Før en bomuldsbluse havner på hylden i en dansk butik, har den været igennem en masse produktionsled i fx Asien.

Selve bomulden er blevet dyrket på en mark og indsamlet, bomuldsfibrene er blevet kæmmet og kartet til bomuldsgarn og vævet til tekstiler, der bliver indfarvet af flere omgange i store vandbade med kemikalier og farvestoffer. Og ved syningen bliver der brugt kantbånd, tråd, produktinformationslapper med vaskeanvisning, knapper og lynlås, som også har været igennem mange produktionsled.

Det kan med andre ord være overordentligt vanskeligt for danske tøjproducenter at få detaljeret viden om blusens miljøpåvirkning. Samtidig ønsker tøjbranchen også ordentligt arbejdsmiljø for fabriksarbejderne og en god vare til en fornuftig pris.

En ny vejledning skal oplyse danske virksomheder om reglerne, og om hvilke krav de kan stille til leverandørerne, hvis de vil gøre mere ud af bæredygtighed.

Svært at finde relevant information i dag

Vejledningen er udarbejdet af Miljøstyrelsens Partnerskabet for Kemi i Tekstiler, der tæller omkring 30 repræsentanter fra detailhandelen, mærkningsordninger, brancheorganisationer, tøjproducenter og kemikalievirksomheder.

Og deltagerne har brugt deres egne erfaringer og ressourcer i arbejdet.

- Vejledningen er tænkt som en hjælp til mindre virksomheder inden for tøj- og tekstilbranchen, som har svært ved i det daglige at gøre mere ud af miljøarbejdet, fordi det er svært at finde relevante dokumenter og viden på området, siger Lene Gede, som er projektleder i Miljøstyrelsen og har været tovholder for partnerskabet.

Hvordan stiller man krav til bæredygtighed?

Vejledningen samler relevant materiale på engelsk, så virksomhederne kan tage teksten direkte og bruge i forhold til krav til kemikalier, produktionsmetode med mere i samarbejdet med udenlandske leverandører.

- Det kan være, at der er alternative kemikalier, som er (mere) miljøvenlige. Det kan også være vanskeligt for virksomheder at vide i hvor høj grad, de skal kontrollere de produkter, de får fra deres leverandører, og i hvor høj grad man skal stille krav til bæredygtighed. Der kan vejledningen også være en hjælp, siger Lene Gede.

Kan man farve tekstiler med havvand?

Partnerskabet for Kemi i Tekstiler har mødtes gennem et lille års tid, og udover vejledningen er man kommet på en idé til et teknologiprojekt, der potentielt kan gøre tekstilproduktion mere miljøvenlig i forhold til farvning af tekstiler.

- Under indfarvning af tekstiler, bliver der brugt meget vand. Vand er en sparsom ressource, og derfor var det oplagt at tænke videre i det spor. Og vi fandt ud af, at man ved nogle farveprocesser tilsætter salt til ferskvand. Måske kan man erstatte noget af ferskvandet med havvand, der i sig selv indeholder salt, siger Lene Gede.

Partnerskabet har derfor lavet en skitse til, hvad der er behov for at undersøge nærmere for at få at vide om det reelt kunne være en mulighed.

Der er ikke lavet konkrete forsøg med det endnu, men Miljøstyrelsen har kontaktet danske universiteter og spurgt, om det er noget, som man der vil arbejde videre med.

Vejledningen bliver opdateret hvert halve år

Partnerskabet for Kemi i Tekstiler holder i dag et afsluttende møde, hvor man præsenterer resultaterne.

Selve vejledningen om leverandørstyring bliver lagt på nettet indenfor de næste uger på Dansk Mode og Textils hjemmeside, og Miljøstyrelsen sørger sammen med partnerskabet for, at vejledningen bliver opdateret med relevant viden hvert halve år i op til 2 år frem.