Tryksager uden miljøskadelige kemikalier skal øge væksten

Trykkeriet KLS Grafisk Hus får som det første i Nordeuropa verdens højeste miljøcertificering

Miljøvenlig produktion med cirkulær genanvendelse skal øge væksten gennem forbedret konkurrenceevne hos trykkeriet KLS Grafisk Hus i Hvidovre. (Foto: Warakorn © Scanpix - Iris)

Danmark er mægtig god til at genanvende papir fra aviser og reklamer. Men man genanvender i dag kun cirka 75 procent af papirmassen, fordi resten indeholder miljøskadelig trykfarve og kemikalier.

Nu har KLS Grafisk Hus i Hvidovre indført en ny miljøvenlig produktionsmetode. Trykkeriet har som det første i Nordeuropa fået tildelt den fineste miljøcertificering i verden, Cradle2Cradle. Det vil sige, at tryksager og andet skal være 100 procent biologisk nedbrydelige.

Mandag eftermiddag gik man i gang med at trykke de første Cradle2Cradle-certificerede tryksager.

Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified vurderes ud fra fem parametre:

  • Materialesundhed: Man kigger på indholdet i hele forsyningskæden. Målet er et produkt, der udelukkende består af stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.
  • Materialegenanvendelse: Produktet skal designes eller udvikles, så det indgår i et biologisk eller teknisk kredsløb, der ikke producerer affald.
  • Vedvarende energi: Virksomheden skal forklare, hvordan den vil opnå en CO2-neutral produktion, hvor den kun bruger vedvarende energi.
  • Forvaltning af vandressourcen: Spildevandet fra produktionen skal være så rent, at det i princippet kan drikkes.
  • Social ansvarlighed: Virksomheden skal benytte anerkendte standarder for social ansvarlighed.

Miljøvenlighed som konkurrenceparameter

KLS Grafisk Hus har gennem flere år arbejdet målrettet med dets miljø- og klimastrategi, og i et års tid har trykkeriet fået samlet 1,2 millioner kroner i støtte fra Erhvervsstyrelsen - Grøn Omstillingsfond og Region Hovedstaden til overgangen til en fuldt bionedbrydelig produktion.

I Grøn Omstillingsfond hæfter man sig ved, at KLS Grafisk Hus’ grønne forretningsmodel er en vigtig konkurrencefordel i en branche præget af hård konkurrence, forklarer teamleder og chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Dorte Vigsø.

- Forretningsmodellen gør det nemlig muligt for KLS Grafisk Hus at skille sig markant ud på markedet ved at udvikle den første tryksagsproduktion i Skandinavien som et fuldt ud bionedbrydeligt og bæredygtigt alternativ, siger hun.

Vækst og miljø går hånd i hånd

Grøn Omstillingsfond skal fremme nye grønne forretningsmodeller i danske virksomheder, så det skaber vækst og beskæftigelse i virksomhederne, samtidigt med at virksomhederne mindsker deres ressourceforbrug og den miljømæssige påvirkning.

Udviklingen af produktionen er et fireårigt projekt. I 2018 vil KLS Grafisk Hus’ produktion være 100 procent bionedbrydelig, og man regner med, at medarbejderstaben er øget med 25 procent.