Tungmetaller i drikkevandsboringer i skifergasområde

Der bliver indvundet skifergas i Texas. Ny forskning antyder, at drikkevandet tager skade.

Arkivbillede af skifergas boring i North Dakota. (Foto: SHANNON STAPLETON © Scanpix)

Skifergas - for eller imod? Diskussionen er dårligt nok begyndt i Danmark. Man ved endnu ikke ved, om der er nok gas i undergrunden til, at det kan betale sig at indvinde den.

Men i USA kører debatten. Modstanderne er bange for, at menneskerne bliver syge i de områder, hvor man indvinder skifergas. Blandt andet fordi de frygter, at drikkevandsboringerne i områderne bliver ødelagt.

Tilhængerne siger, at gassen bliver indvundet på en sikker måde, så man ikke kommer i kontakt med drikkevandsboringer.

Nu viser et uafhængigt forskningsprojekt, at der er øgede forekomster af tungmetaller i drikkevandet i og tæt på de områder, hvor man henter gas op fra Barnett-skiferformationen i det nordlige Texas. Det skriver Ingeniøren i dag.

Kigger nærmere på tallene

Tungmetallerne findes i forvejen naturligt i området. Men i flere af drikkevandsprøverne overstiger mængden den tilladte grænseværdi.

Forskere fra University of Texas, Arlington, står bag forskningen, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet Environmental Science & Technology.

Forskerne siger, at tallene skal analyseres nærmere.

Svaghed indbygget i tallene

De erkender i øvrigt, at der er en svaghed i undersøgelsen.

Man har ikke historiske data for, hvor højt indholdet af tungmetallerne var i området, før man begyndte på at indvinde gas.

Forskerne er dog på vej med nye undersøgelser, hvor man på forhånd har tal fra 60 drikkevandsboringer, før gasproduktionen tog fart.

/Viden/