Udfordring: Gør strømslugende internet grønt

Streaming og sociale medier har mangedoblet vores brug af data og trukket energiforbruget med op. Forskere vil tvinge udviklingen i mere grøn retning og gøre Norden og Danmark til globale forbilleder.

Energiforsker Gorm Bruun Andresen i P1's klimaprogram "Sidste mand slukker lyset": - Det er et stort problem, at vi som mennesker har fundet på en ny måde at bruge energi på. Men dem, der bygger datacentrene, har heldigvis fokus på, at forsyningen skal være bæredygtig.

Internetgiganterne Facebook og Apple er i fuld gang med at etablere nye datacentre i Danmark, og de ventes at få følgeskab af flere i de kommende år, i takt med at vores dataforbrug vokser.

Energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet opfordrer til, at vi gør os umage med at løse opgaven grønnere end andre steder i verden, hvor der bliver brugt kulkraft til at holde trit med udviklingen på internettet:

- Jeg synes, det er en kæmpe mulighed for Danmark at sætte sig godt og grundigt på det her marked. Men det kræver, at man tænker på, hvordan de her centre bliver modtaget, når de kommer til Danmark. Noget af det, der bekymrer mig en lille smule, er at vi ikke har fornuftige ordninger til at udbygge den vedvarende energi i de mængder, som det her kræver, siger Brian Vad Mathiesen.

Han efterlyser også mere attraktive muligheder for at udnytte den betydelige overskudsvarme fra datacentrene.

- Så kan vi erstatte kulkraftfyrede kraftvarmeværker og andre ting, som vi egentlig gerne vil reducere. Dermed kan man også have en billigere drift af et datacenter, fordi man på den måde kan undgå ekstra omkostninger til køling, siger professoren fra Aalborg Universitet.

Energiforskerkollegaen Gorm Bruun Andresen fra Aarhus Universitet roser flere af de store aktører for at tænke bæredygtigt, når de etablerer nye datacentre.

- Nogle af dem er allerede meget grønne og investerer store summer i vedvarende energi, så de pusher den her omstilling. På den måde er det en god slags nyt forbrug, vi har fået.

- Det er helt anderledes, end hvis vi kigger på nogle de gamle industrier, siger Gorm Bruun Andresen, og nævner bilindustrien som et mere tilbageholdende eksempel.

EU-støttet nordisk satsning

Mens flere store datacentre nu er på vej i Danmark, har Sverige sikret sig et nordisk forspring med en række eksisterende datacentre omkring Stockholm og længere mod nord nær Luleå.

Samme sted er et nyt forskningscenter under opbygning. RISE SICS North fokuserer netop på datacentrene og deres energiforbrug. Forskningscentret samarbejder både med industrien og andre internationale forskningsinstitutioner, og det har lige fået tre millioner euro fra EU’s Horizon 2020-pulje til et projekt om bedre datacentre, som er optimeret til nordiske forhold.

- Vi har godt klima, vi har meget energi, og vi har alle de kompetencer, der kræves. Så datacentre passer godt til Norden, siger lederen af forskningscentret, Tor Björn Minde.

Han har arbejdet med forskningsstrategier i den svenske tele- og netværksgigant Ericsson i 30 år, men er nu udlånt til at opbygge det nye dataforskningscenter i samarbejde med det tekniske universitet i Luleå.

Mere it reducerer klimapåvirkning

På grund af deres energiforbrug er datacentre som udgangspunkt en udfordring for klimaet – men man bliver nødt til at se på dem i en større kontekst, mener Tor Björn Minde.

- Der findes mange studier, der viser, at it hjælper med at mindske klimapåvirkningen i andre industrier. Så mere it er samlet set med til at reducere klimapåvirkningen. Og så er det sådan, at hvis vi driver datacentrene i Norden med el-energi og vedvarende kilder, så hjælper vi Europa med at slippe for at drive dem med kulkraft. Det er også en mission for os i Norden, siger den svenske forskningsleder.

Forskerne i Sverige arbejder blandt andet med såkaldt machine learning, hvor smart software tager ved lære og gør datacentrene i stand til at indstille sig selv til den bedst mulige drift under skiftende omstændigheder. De kigger også på alternative kølesystemer med fx væske som alternativ til store ventilatorer.

- Der er meget arbejde at gøre for at nå visionen om, at datacentre bliver helt klimaneutrale. Men det er den vision, vi har, og det arbejder vi på, siger Tor Björn Minde.

Dansk datacenter nyder godt af køligt klima

Danske GlobalConnect A/S er i gang med at bygge et stort datacenter i Tåstrup, så virksomheden kommer op på at have 13.000 kvadratmeter til rådighed til servere. 30 procent af den samlede danske data passerer via selskabets fibernet eller datacentre, og ifølge datacenterchef Tore Heide Villund kræver det meget energi. Også selv om GlobalConnect gør sig umage med at leve op til selskabets markedsføring om grønne datacenterløsninger:

- Vi gør mange ting. Når man kommer op i relativt stort fabrikslignende niveau, kan man lave nogle frikølssystemer, hvor man i stedet for at bruge meget strøm til køleanlæg udnytter udendørstemperaturen til at køle serverne med. Vi placerer også serverskabene på en måde, så de er mere effektive, og vi køber vedvarende energi fra fx vindmøller og vandkraft hos energiselskaberne, siger Tore Heide Villund.

Danmark som dataland

Datacenterchefen efterlyser i lighed med energiforskerne bedre mulighed for at sende overskudsvarmen fra datacentrenes køleanlæg videre til private husstande via fjernvarmenettet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi længe har slået på tromme for, at overskudsvarmeafgifter blev afskaffet. Hvis vi kunne få lov til at aflevere overskudsvarme fra vores køling tilbage til fjernvarmeselskaberne uden at få en spildvarmeafgift, kunne det gøre miljømæssig gavn for Danmark.

I det hele taget opfordrer han politikerne til at sikre rammer, der på samme tid kan gavne miljøet og fremme etableringen af datacentre i Danmark:

- Danmark er ved at blive en slags dataland, så det er supervigtigt, at der også fra politisk hold er fokus på det her. Også i forhold til de mange virksomheder der kommer ind i landet via Invest in Denmark og så videre.

Ingen grund til at skamme sig som forbruger

Tore Heide Villund ser ikke for sig, at dataforbruget stagnerer eller falder. Tværtimod.

- På min vej rundt, uanset om det er på arbejde eller privat, har jeg ikke mødt nogen, der ikke hele tiden bruger mere data. Og jeg tror, det vil blive svært at indføre ”datafrie søndage”, vurderer datacenterchefen.

Energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet kommer samvittighedstyngede internet-storforbrugere til undsætning.

- Jeg synes ikke, man skal skamme sig over at gå amok på Netflix eller Instagram, eller hvor man nu bruger de her data. Der sidder nogle virksomheder, som gerne vil brande sig på at få vedvarende energi. Hvis det politiske system får de her rammer bedre op at stå, og vi får en offentlige accept af, at vi skal have nogle flere vindmøller på land, så kan vi faktisk også levere den strøm meget billigt i forhold til andre steder.

- Hvis vi så ovenikøbet sørger for, at vi kan udnytte overskudsvarmen, kan vi med endnu bedre samvittighed gå hjem og se HBO og Netflix og følge med på ”snappen”, siger han.

Hør mere om klimakonsekvenserne af vores flittige internetbrug i P1’s klimaprogram Sidste mand slukker lyset med energiforsker Gorm Bruun Andresen fra Institut for Ingeniørvidenskab (Bæredygtige Energisystemer) på Aarhus Universitet som gæst.