Undersøgelse: Kun terrorisme er vigtigere end klimaforandringer

Der er stor opbakning til grøn energi, viser international undersøgelse. Politikerne halter efter befolkningen, mener professor.

USA står som det eneste land uden for FN's klimaaftale fra COP 21-topmødet i Paris. Opbakningen til en verden med vedvarende energi er ellers på 83 procent i USA ifølge en ny undersøgelse. (Foto: Ronald Wittek © Scanpix)

Lige nu er klimakonferencen COP23 godt i gang i Bonn i Tyskland. Her skal de sidste dele af Paris-aftalen fra 2015 forhandles på plads. En aftale, som skal reducere CO2-udledningen og sikre, at den globale gennemsnitstemperatur ikke stiger med mere end 1,5 grader i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Og nu viser en ny undersøgelse fra Ørsted (tidligere Dong Energy), at der også er folkelig opbakning til en grøn omstilling i 13 lande - herunder Danmark. De 13 lande er Kina, USA, Tyskland, Frankrig, Canada, Storbritannien, Japan, Sydkorea, Polen, Sverige, Taiwan, Holland og Danmark.

I disse lande mener i gennemsnit 82 procent, at det er vigtigt at skabe en verden med udelukkende vedvarende energi, ifølge undersøgelsen fra Ørsted. På tværs af de 13 lande ses terrorisme som den største globale udfordring, men den næststørste globale udfordring er, ifølge de adspurgte, klimaforandringerne.

Ifølge Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, er det tydeligt, hvad det betyder.

- Det politiske system er bagefter befolkningen, siger Brian Vad Mathiesen.

Og han uddyber med, at det i mange år har været teknisk muligt at gå over til vedvarende energi.

- I de analyser, som jeg har været med til at lave i løbet af de seneste 10 år, har vi kunnet vise, at man kan opnå et samfund baseret på hundrede procent vedvarende energi i kombination med energieffektivisering. Til den samme omkostning eller lavere end det, vi har på det fossile system, hvis vi gør det på den rigtige måde, siger Brian Vad Mathiesen.

Stor opbakningen til sol og vind

Af undersøgelsen fremgår det også, at det især er to former for energi, som der er opbakning til på tværs af landene. Nemlig sol- og vindenergi. Her vil fire ud af fem adspurgte i de 13 lande have mere solenergi, mens totredjedele vil have vindenergi fra både land og vand.

Og det stemmer godt overens med, hvordan et energisystem med vedvarende energi i praksis skal se ud, ifølge Brian Vad Mathiesen.

- Landvindmøller kombineret med havvindmøller og solenergi er skelettet i fremtidens energisystem, så det er enormt positivt, at det er dem, man peger på, siger Brian Vad Mathiesen.

Og Brian Vad Mathiesen uddyber med, at han i mange år har vidst, at sol- og vindenergi var fremtidens energi, men han peger på, at der blandt beslutningstagerne er en tøven.

- Der er en politisk tvivl om, hvor meget man skal satse på det her, når man kigger på nogle af de lande, som er med i undersøgelsen, siger han.

Stater forventes at tage ansvar

Samlet set er der stor opbakning til at lave en omstilling til grøn energi- Men så er spørgsmålet, hvem der skal gøre noget ved det. Her mener de adspurgte i undersøgelsen, at nationale regeringer, store virksomheder og energiselskaber bør gøre noget i forhold til klimaforandringerne og CO2-udledningen.

Det stemmer ikke helt overens med, hvordan Brian Vad Mathiesen ser på, hvem der skal stå for den grønne omstilling.

- I mit hoved er man nødt til at have et decentralt ansvar for implementeringen af det. Det vil sige, at lokale myndigheder skal have en langt større rolle, men for at de kan få en rolle, så skal det centrale niveau give nogle rammer, så det lokale element kommer i spil, siger Brian Vad Mathiesen.

Og når de rammer er sat på plads, så har virksomheder og energiselskaber også en rolle at spille, ifølge Brian Vad Mathiesen.

Undersøgelsen fra Ørsted kan findes her.

3 hurtige fra undersøgelsen:

  • Solenergi er den mest populære form for solenergi, hvor 80 procent ønsker mere solenergi på tværs af de 13 lande. I Kina vil 88 procent have mere solenergi, og det er dermed det land, hvor solenergi er mest populært. I Danmark vil 83 procent have mere solenergi.

  • Klimaforandringer kommer efter terrorisme som den største globale udfordring på tværs af de 13 lande i undersøgelsen. Kun i Polen er klimaforandringer ikke med i top 3 over de største globale udfordringer - her ligger klimaforandringer på en femteplads efter terrorisme, hungersnød, immigration og adgang til sundhedssystemet.

  • Kina er det land, hvor opbakningen til grøn energi er størst ud af de 13 lande. Her mener 93 procent af de adspurgte, at det er vigtigt med en verden med kun vedvarende energi. I USA og Danmark er det tal 83 procent.

Facebook
Twitter