Vestjyder sorterer affaldet æstetisk

Ringkøbing-Skjern Kommune tilpasser affaldsordningen til de lokale behov. Det gør det både nemt og pænt for borgerne.

Der blev kigget på omgivelserne, før Ringkøbing-Skjern Kommune satte de røde affaldscontainere op ved fiskehusene på Ringkøbing Havn. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)

På havnen i Hvide Sande kan du smide dit sorterede affald i en ombygget fiskerkutter. Eller i genbrugscontainerne beklædt med rødt træ, der passer smukt til fiskehusene på havnen i Ringkøbing.

I landsbyen Hemmet kan du læsse sorteret affald af ved kulturhuset, hvis gråsorte facade matcher farven på genbrugscontainerne.

I Ringkøbing-Skjern Kommune går affaldssorteringen hånd i hånd med æstetikken. Det skal se pænt ud og være tilpasset de lokale behov, for så sorterer folk deres affald.

Landets største kommune arealmæssigt

Kommunen er som mange andre kommuner ved at lave en plan for genanvendelse, der skal opfylde reglerne i Danmarks nye ressourceplan, Danmark uden affald.

Ringkøbing-Skjern er godt på vej. Allerede i forbindelse med kommunesammenlægningen af fem kommuner i 2007 var man nødt til at se på, hvordan man kunne lave besparelser inden for affaldsområdet og samtidig spare C02.

Kommunen er arealmæssigt landets største med 1489 km2. Så der er langt fra nord til syd i kommunen og langt at køre for kommunens skraldebiler.

Borgerne skal aflevere sorteret affald lokalt

Princippet er, at folk skal aflevere en stor del af deres sorterede affald lokalt.

- Det er faktisk tiltænkt som en service over for borgerne, men det er også i tråd med dét, der skal ske i forbindelse med ressourceplanen, siger Yvonne Thagaard Andersen, affaldschef i Ringkøbing-Skjern Kommune, til dr.dk/viden.

En del af affaldssorteringen står allerede klar. Og i 2015 vil der være 6 store og 5 mindre genbrugspladser, 31 døgnstationer i landsbyerne og 130 miljøstationer rundt i kommunen.

Det betyder, at borgerne kan aflevere 85 procent af deres husholdningsaffald lokalt.

Brainstormer på en god lokal løsning

- Ordningerne bliver beboertilpasset, så de passer til de specielle behov og til miljøet ved kysten, fjorden og inde i landet, forklarer Yvonne Thagaard Andersen.

Når en beboerforening eller gruppe borgere fx ude på landet kontakter kommunen for at få en lokal sorteringsordning, tager kommunen ud til dem.

Man tager en snak om, hvad beboerne har brug for, ser på husene og omgivelserne, og på hvilke farver og materialer der i forvejen er brugt i området.

- Og så brainstormer kommunens folk på en løsning, der opfylder de lokale behov og ser pænt ud, forklarer Yvonne Thagaard Andersen.

  • Affaldssortering ved fiskehusene på Ringkøbing Havn. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Affaldssortering ved stranden ved Fabriksvej i Ringkøbing-Skjern Kommune. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Affaldssortering på Hvide Sande Havn i Ringkøbing-Skjern Kommune. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Affaldssortering ved Hemmet Aktivitets- & Kulturhus. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Affaldssortering på Lodbjergsvej i Ringkøbing-Skjern Kommune. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Affaldssortering ved Vedersø Klit. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Affaldssortering i Ringkøbing-Skjern Kommune. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Affaldssortering på Opstrupsvej i Ringkøbing-Skjern Kommune. (© Ringkøbing-Skjern Kommune)
1 / 8

Mange kan spare penge på mindre restaffald

Dermed adskiller Ringkøbing-Skjern sig fra de fleste andre kommuner, der vælger en fælles løsning og samme type affaldscontainer til hele kommunen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune kan borgerne også vælge, om de vil have en lille, mellem eller stor affaldscontainer til restaffaldet hjemme hos dem selv.

Affaldscontainerne tømmes hver 14. dag. Og husstanden betaler efter størrelsen (80, 160 eller 240 liter), og kan måske spare 500-600 kroner om året ved at skifte til en mindre container.

- Det er oplagt, fordi mange i dag er så gode til at sortere, at der snart ikke er mere affald tilbage, siger Yvonne Thagaard Andersen.

Folk sorterer mindre, når affaldsbeholderen er stor

I mange kommuner tilbyder man kun én størrelse affaldscontainer.

- Hvis der så stadig er plads i containeren, når det er ved at være tømningsdag, er folk måske tilbøjelige til at smide en stak aviser ned til affaldet i stedet for til genbrug, mener Yvonne Thagaard Andersen.

Det undgår man i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Gasbiler skal vise vejen

Kommunens affaldskontors største udfordring lige nu er at finde en god løsning for beskidt plastaffald og indsamling af madaffald, der skal sendes til forgasning i biogasanlæg i kommunen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning om, at kommunen er 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

I næste uge sender kommunen fire nye skraldebiler på gaden. De kører på gas, der i fremtiden skal komme fra et lokalt biogasanlæg.

- Det er for at vise borgerne, at man kan udnytte indsamlingen af madaffald på en smart måde, siger Yvonne Thagaard Andersen.