Vil du have hjælp til at sortere madaffaldet?

Hvis vi skal sortere organisk affald selv, skal vi måske have færdige sorterings-systemer ind af døren.

I dag blander man i mange kommuner stadig madaffaldet med fx metaldåser. Det organiske affald skal sorteres fra, hvis vi skal nå regeringens mål om, at vi i 2022 genanvender 50 procent af vores husholdningsaffald. (Foto: Andres F. Leiro-Fonseca © Privat)

Det skal være let, det må ikke tage for megen plads, og så skal vi ikke selv tænke over, hvordan sorteringssystemet med beholdere til forskelligt affald skal indrettes hjemme.

Det viser en undersøgelse, som fire amerikanske ingeniørstuderende har lavet for Dansk Affaldsforening.

Dermed skal kommuner og affaldsselskaber måske tænke mere over, hvordan de kan hjælpe borgerne, end de gør i dag, hvis vi skal nå målet om i 2022 at genanvende 50 procent af vores husholdningsaffald.

I dag stopper man ved døren

Mange kommuner og affaldsselskaber er i gang med at se på, hvordan de skruer ordningerne sammen. Og i København overvejer man at lade et anlæg sortere det hele.

I dag sætter mange kommuner og affaldsselskaber containere op til sorterting af glas, papir, pap, elektronik og hård plast osv.

Men hvordan folk sorterer inde i deres private hjem, blander man sig ikke i.

- I Danmark stopper vi uden for døren, så skal folk selv finde ud af, hvordan de gør indenfor. De får måske bare udleveret en pose, siger specialkonsulent i Dansk Affaldsforening Nana Winkler til dr.dk/viden.

Barrierer og erfaringer

Dansk Affaldsforening har bedt de studerende, Jason Ward, Mei lee Amend, Ryan Bagge og Andres Leiro fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts i USA om at undersøge, hvilke barrierer og gode erfaringer der er ved at sortere organisk affald i de danske hjem. Og hvad der kan motivere borgerne.

Undersøgelsen skal bruges som inspiration til foreningens medlemmer.

De studerende har været rundt i Danmark og Malmø, og har kigget på, hvordan man håndterer organisk affald.

Interviews og spørgeskemaer

De har blandt andet besøgt landsbyen Tversted i Nordjylland, hvor borgerne hele året skal sortere affald og snyde skraldespanden i Nulskrald-kampagnen.

I Tversted er udgangspunktet, at det skal være så let, at det er mere besværligt at lade være. Og at borgerne skal påvirke hinanden til at sortere.

De studerende har også lavet en spørgeskemaundersøgelse på Facebook og blandt kunder i køkkenafdelingen i Ikea for at høre, hvad der kan få folk til at sortere mere.

En færdig eller næsten færdig model, tak

Deltagerne siger, at kildesorteringen kræver plads, madaffald kommer hurtigt til at lugte, det kan være svært at huske at sortere, og så skal det være let at sortere.

De studerende bad også borgerne vælge mellem tre løsninger:

Én færdig sorteringsløsning med beholdere til deres køkken, én de selv kunne vælge til og fra i, og én hvor de selv skulle udtænke en smart løsning.

De valgte alle sammen den første eller anden løsning. Folk ville ikke selv stå for arrangementet under køkkenvasken alene, hvis de kunne få hjælp.

Det kan måske lægge op til debat blandt Dansk Affaldsforenings medlemmer på mandag, hvor de studerende skal fremlægge deres rapport.