Vil genbruge Afrikas kasserede bananer

Teknologisk Institut står i spidsen for internationalt projekt, der vil genanvende afrikansk bio-affald.

Seniorkonsulent ph.d. Anne-Belinda Bjerre fra Teknologisk Institut, står i spidsen for et EU projekt, der vil genanvende Afrikas bio-affald. (Foto: Martin Kunzendorf © DR)

Et dansk-ledet EU-projekt er i fuld gang med at kortlægge, hvordan bjerge af biologisk affald i Afrika kan genanvendes og omdannes til fx brændstof, gødning og nye fødevarer.

I spidsen holder projektleder, ph.d. Anne-Belinda Bjerre fra Teknologisk Institut snor i 16 internationale samarbejdspartnere og projektets 5 deltagende lande Egypten, Marokko, Ghana, Sydafrika og Kenya.

Hvert land stiller med udvalgte ph.d.ere og post. doc's, der skal undervises i genanvendelse på et videnskabeligt niveau. Og Anne-Belinda Bjerre ser store muligheder for afrikanerne i, at udnytte deres egne ressourcer bedre:

- Vores egne beregninger viser, at alene i affaldet fra Ghanas største stivelsesafgrøde cassava, er der energi nok til at forsyne en tredjedel af behovet i den danske transportsektor, fortæller hun.

Afrikas affald gror på træerne

Det var en stor overraskelse for Anne-Belinda Bjerre, da hun første gang fandt ud af, at næsten 90 pct. af Afrikas biologiske affald udgøres af fødevarer som bananer, risskaller og cassava.
I Europa er det tilsvarende tal kun omkring 20 pct., mens det meste affald kommer fra emballage. Primært pap og papiraffald.

- Forskellen på Afrika og Europa er, at de ikke pakker noget ind, men enten bærer det rundt i kurve eller kører det på store lastbiler, fortæller hun til dr.dk/viden.

Mens traditionelle afrikanske familielandbrug pr tradition er meget effektive, når det handler om at genanvende biologisk affald, ser det anderledes ud i de større frugtplantager. Her går mellem 20 og 30 pct. til spilde og det ryger direkte på lossepladsen.

- Og det nytter ikke, siger Anne-Belinda Bjerre, for så ender det som metan. Og det er 30 gange værre end CO2 som drivhusgas.

Samtidig er det de færreste afrikanske lande, der overhovedet bruger kunstgødning i deres landbrug - og de der gør, betaler en meget høj pris for det.

Øjenhøjde

Afrika er ikke alene varmt, men også HOT i erhvervssammenhæng. Man har for alvor fået øje på kontinentets store potentialer og det er projektets andet væsentlige aspekt.

- Jeg håber på at vi gennem projektet vil hjælpe afrikanerne til at komme mere i øjenhøjde med os - både videns- og på længere sigt forretningsmæssigt, fortæller Anne-Belinda Bjerre, der vil blive lykkelig, hvis projektet kunne munde ud i tættere relationer med danske virksomheder.

Ikke alene fra landbrugsområdet, men også energisektoren.

- Afrika har også et globalt ansvar, siger Anne-Belinda Bjerre. For det nytter ikke noget, at vi små lande i Europa gør en masse ting, hvis der er store befolkninger i verden, der ikke ved noget om drivhusgasser.

Det er den yderste læring.

EU-projektet, der har fået titlen 'Biowaste for sustainable products', har været i gang et lille års tid og afsluttes i efteråret 2015.