Antibiotika-forbrug til danske fisk er fordoblet på ét år

Det skyldes formentlig en varm sommer og en dårlig vaccine.

Når vandtemperaturen bliver omkring 20 grader, får fiskene i hav- og dambrug brug for mere antibiotika. (Foto: © Picasa 2.7)

I 2018 brugte de danske dambrug og havbrug 3,6 ton antibiotika.

Året forinden var forbruget under det halve.

Det viser tal, som Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet har regnet sig frem til i en ny rapport.

Når der bruges meget antibiotika, stiger risikoen for, at der udvikles resistens - altså at medicinen ikke længere virker.

Derfor har der i flere år været gjort en masse for at få forbruget af antibiotika til danske husdyr ned.

Og for næsten alle typer husdyr - fra svin til fjerkræ og mink - faldt forbruget fra 2017 til 2018.

Men lige modsat gik det hos fisk og skaldyr, som dog kun står for en lille del af det samlede forbrug til husdyr i Danmark.

Den voldsomme stigning vækker ikke bekymring hos Dansk Akvakultur, som er brancheforening for de danske dambrug og havbrug. Det fortæller direktør Brian Thomsen.

- Hvis man ser på det i et historisk perspektiv, så ligger det jo indenfor de svingninger, vi ser, forklarer han.

Og det er ganske rigtigt. I 2014 var forbruget rekordhøjt og faktisk 30 procent højere end i 2018. Men siden er forbruget faldet. År for år.

Lige ind til 2018.

En varm sommer drev forbruget op

Hvad gik der galt i 2018? Det har Brian Thomsen et bud på.

- Sidste år havde vi en lidt ekstrem sommer med meget høje vandtemperaturer. Det stresser fiskene, som så bliver mere modtagelige overfor sygdom. Og det afspejler sig jo desværre i antibiotikaforbruget.

Birgitte Borck Høg, som er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og en af forskerne bag den nye rapport, bekræfter, at vejret har en betydning for antibiotika-behovet i hav- og dambrug.

- Antibiotikaforbrug til fisk hænger nøje sammen med, hvordan vejret er. I varme somre ses som regel et øget forbrug, siger hun.

Hun understreger dog, at det er svært at vurdere på forhånd, hvor meget varmen påvirker antibiotikaforbruget.

Mangler effektiv vaccine

Selv om vejret har en stor betydning, er der også andet på spil.

Især kan man undgå en del af antibiotikaforbruget, hvis fiskene bliver vaccineret.

- Vores fisk bliver vaccineret, men udfordringen er, at vi mangler en effektiv vaccine, fortæller Brian Thomsen.

Det bekræfter Niels Lorenzen, som er professor på DTU Aqua, hvor han forsker i netop vaccination af fisk.

- Der er nogle udfordringer, når vandtemperaturen kommer op omkring 20 grader. Vaccinerne, som ellers virker godt, virker pludselig ikke særlig godt.

Niels Lorenzen kan endnu ikke forklare hvorfor.

- Det er noget, som vi vil undersøge nærmere, siger han.

Han mener, at det burde være muligt at lave vacciner til danske forhold, så man i fremtiden kan undgå at bruge store mængder antibiotika. Selv når sommeren er usædvanlig varm.