Arter af insekter uddør i alarmerende hast - og det er vores skyld

De nye tal er fra Tyskland, men det samme sker herhjemme, vurderer forsker.

Vi har længe vidst, at bierne er i kraftig tilbagegang. Men de er langt fra den eneste art. (© (c) Colourbox)

Det er desværre ikke overraskende.

Insekterne dør i hele verden.

Det har mange tidligere undersøgelser vist. Og nu viser en ny undersøgelse, der er blevet publiceret i tidsskriftet Nature, også en stærk tilbagegang i biodiversiteten af insekter i Tyskland.

Der bliver altså ikke bare færre insekter - der bliver også færre insektarter i Tyskland.

- Især det landskab, de undersøger i Nordøsttyskland, ligner rigtig meget Danmark, så den her undersøgelse er faktisk repræsentativ i forhold til Danmark, vurderer Hans Henrik Bruun, der er lektor i biologi ved Københavns Universitet.

Og den nye undersøgelse er grundig, mener han.

- Det er en virkelig god undersøgelse, fordi de har været inde og tælle alle de arter af insekter, de har indsamlet. Og den bekræfter det, vi har spekuleret i, netop at der er en seriøs nedgang, både i mængden af insekter og i artsrigdommen af insekter.

I 2017 viste en anden undersøgelse, at mere end 76 procent af biomassen af flyvende insekter var forsvundet på bare 27 år. Men dengang så man ikke på, hvilke arter det drejede sig om.

Vi er skyld i massedøden

I den nye undersøgelse har de tyske forskere gennem ti år indsamlet insekter fra både skovarealer og græsarealer. Især på græsarealer - som dækker over både natur og landbrugsjord til græsning - har tilbagegangen i både mængde og diversitet været meget stor.

De tyske forskere konkluderer derfor, at landbruget bærer en stor del af skylden for tilbagegangen.

Den påstand mener Hans Henrik Bruun dog kan nuanceres lidt.

- Landbruget er jo dybest set os mennesker. De laver fødevarer til os, og vi mennesker er jo bare en art, der er rigtig god til at tilgodese egne behov, og det er så på bekostning af andre arter, siger han og fortsætter.

- Det samme ser vi jo med skovene, selvom tilbagegangen er mindre, så er der stadig en stor tilbagegang. Det er heller ikke naturlige skove, det er skovbrug, der også er til nytte for os mennesker, siger han.

Ifølge Hans Henrik Bruun er der for eksempel under en procent vild natur i Danmark.

Biodiversitet er livets mangfoldighed

Undersøgelsen viser også, at det er de sjældne insektarter, som især uddør. Derfor lægger du måske ikke nødvendigvis mærke til, at der er kommet færre insektarter.

- De sommerfugle og biller, som du er vant til at møde ude i naturen, bliver du ved med at se. Det er de arter, vi ikke har så mange eksemplarer af, der simpelthen uddør, siger Hans Henrik Bruun.

Og selvom det kan virke som en dejlig tanke, at du kommer til at støde på færre edderkopper i dit soveværelse, så er biodiversitet – også blandt insekter – altså vigtigt, forklarer Hans Henrik Bruun.

- Biodiversitet er livets mangfoldighed. Livet er jo opstået her på jorden en gang og har udviklet sig til alle der her arter, og en stor del af de arter er altså insekter. Det har vi lovet hinanden at kunne give videre til de næste generationer, siger han og peger på, at både Folketinget og EU har forpligtet sig til at passe på den vilde natur og biodiversiteten.