Bævere ødelægger buske og træer og skaber kaos: Men det er kaos på den gode måde

Undersøgelse viser, at bævere beriger dyrelivet og mindsker forurening i floder.

Bæverens dæmninger skaber damme, som giver bedre levevilkår for fisk. (Foto: Tomasz Chmielewski © Tomasz Chmielewski / Wikimedia Commons)

Bæveren er ekspert i at fælde træer og bygge dæmninger.

Derfor har bæveren skabt stor debat i Danmark, da en del lodsejer er utilfreds med, at bæverne fælder deres træer og oversvømmer deres marker.

En ny undersøgelsen fra University of Exeter i England viser, at bæveren har stor betydning for naturen omkring floder og vandløb.

Ifølge forskerne er bæverne med til at mindske forureningen i floden, sænke risikoen for større oversvømmelser og skabe grobund for flere fisk, padder og fugle.

Forskerne har studeret bæverne ved River Otter i det sydvestlige England fra 2015 til 2020.

Forskerne har blandt andet fundet flere fisk i dammene bag bævernes dæmninger. (© University of Exeter)

For syv år siden opdagede man, at der levede vilde bævere ved River Otter. Man regner med, at bæverne er sluppet ud fra fangenskab.

I 2015 begyndte man bevidst at sætte flere bævere ud i floden. I dag er der mindst otte ynglende par.

Dæmninger giver flere fisk

Forskerne i England fandt blandt andet ud af, at bævernes dæmninger var med til at sænke vandgennemstrømningen nogle steder i flodsystemet og skabe små damme bag deres dæmninger.

I de damme fandt forskerne ud af, at der var 37 procent flere fisk i forhold til andre strækning på floden.

- Bævernes dæmninger skaber små damme, som sænker vandets hastighed og kan skabe fordybninger i bunden af åen. Det er rigtig godt for fiskene især i vintermånederne, siger Morten Vissing, Zoolog ved Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg.

Morten Vissing er enig med de engelske forskere i, at bæverne er gode for biodiversiteten.

- Bæveren skaber en del kaos på den gode måde. For naturen er det ikke kaos. Det er det kun for os mennesker, siger han.

I Danmark har man også sat bævere ud i naturen. I 1999 blev der sat 18 bævere ud i Flynder å-systemet ved Klosterheden i Vestjylland. I dag anslår man, at der er mellem 240 og 270 bævere i området.

Fældede træer bliver ny bolig for insekter

Da man satte bævere ud i 1999 i Klosterheden, gik de straks i gang med at ændre på naturen. En mere varieret natur og biodiversitet var da også målet med at sætte bæverne ud.

- Bæveren fælder træer, som gør, at der kommer mere lys ned i vandet. Det betyder blandt andet, at der er kommet flere vandplanter, siger Morten Vissing.

Ifølge Morten Vissing er bæveren også med til at skabe et mere varieret forløb i for eksempel Flynder å, da bævernes træfældning og dæmninger er med til at skabe sving på åen.

De træer, som bæveren fælder, er ikke kun godt for selve åen, fortæller Morten Elmeros, Seniorrådgiver ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Han har været med til at udarbejde et notat, som anslår, hvor mange bævere der er i Danmark.

- Når bæveren har været forbi, ligger der ofte en del træ, som rådner, og det er noget som insekterne rigtig godt kan lide. Den skaber derfor levesteder, som ellers ikke ville have været der, siger han.

Det er Morten Vissing enig i.

- Døde træer og mere lys gør, at der kommer flere insekter til, som så gør, at der kommer flere fugle, siger han.

Bæveren dæmmer op for oversvømmelser

I England fandt forskerne også ud af, at bæveren både var med til at forhindre oversvømmelser, da deres dæmninger sænker vandets hastighed, men samtidig er deres dæmninger også med til at skabe nye vådområder.

- Det er vådområder, som især padder er glade for, siger Morten Vissing.

Både Morten Vissing og Morten Elmeros er enige i, at bæveren er med til at give mere biodiversitet til de områder, hvor den findes.

- Biodiversitet er ikke kun artsdiversitet, men også dynamik. Bævere giver mere dynamik til et naturområde, og søger for, at der sker ændringer hele tiden, siger Morten Elmeros.

I England skal forskernes undersøgelse bruges som grundlag for regeringens beslutning om, om man igen skal have vilde bævere i naturen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk