Bakterier 'spiser' olie i Grønland og mindsker forurening fra danske militærbaser

Bakterierne har fjernet 82 procent af de skadelige stoffer i forurenet jord.

Det er vigtigt, at den forurenede jord har den rette balance mellem vand, ilt og næring, så bakterierne kan omdanne olien til CO2 og vand. (Foto: Anders Christian Vestergaard)

Efterladte militæranlæg fra Den Kolde Krig i Grønland og på Arktis har ikke alene sat sine spor i historiebøgerne.

Gennem årtier er dieselolie fra baserne sivet ned i jorden og har forurenet flere landområder.

Blandt andet ved Forsvarets station 9117 i Mestersvig på den østgrønlandske kyst er 40 ton dieselolie piblet ned i jordlaget.

Men nu har naturlige jordbakterier ’spist’ 82 procent af olien i 5.000 ton forurenet jord. Det viser resultaterne fra et forskningsprojekt fra Københavns Universitet i samarbejde med Forsvaret, GEUS og ingeniørvirksomheden NIRAS.

Ved bugten Mesters Vig i det østlige Grønland, ligger den gamle militærbase Mestersvig. Basen havde blandt andet en landingsbane og havn. (© Mapcreator)

Bakterier skal omdanne olie til CO2 og vand

Forskerne har i løbet af de seneste fem år undersøgt, om bakterier kan hjælpe med at nedbryde olieforurening i arktiske områder.

- Olie består af over 10.000 enkelte stoffer. Nogle af dem er helt ufarlige, mens andre er langt mere problematiske.

Det fortæller Jan H. Christensen, der er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og er en af forskerne bag projektet.

- En almindelig måde at komme af med olieforurenet jord er at transportere jorden væk, brænde det eller bruge jorden til for eksempel udbygning af København. Det gør vi typisk i Danmark, men det er ikke en valgmulighed i Grønland, da man ellers skal flyve jorden væk, fortæller han.

En anden måde at rense jorden på er at optimere forholdene for de naturlige jordbakterier, så de får de bedste forudsætninger for at nedbryde olien i jordlaget.

Metoden kalder man for ’landfarming’.

- Overordnet vil vi gerne omdanne de forurenende stoffer til CO2 og vand med jordbakterierne, så stofferne kommer tilbage i kredsløbet igen, fortæller Jan H. Christensen

At forvandle olie i forurenet jord til CO2 og vand er ikke en simpel opgave.

For at undgå at vand fra jordområdet ville sive ud i en nærliggende fjord, blev jorden i Mestersvig placeret på presenninger og fordelt på et større areal.

Derfra har man vendt og pløjet jorden én gang om året, så jordbakterierne blandt andet fik ilt til at kunne vokse.

- For at bakterierne kan vokse, vil de bruge stofferne fra olien som mad, fordi det er en kulstofkilde, ligesom vi spiser planter som en kulstofkilde, fortæller Jan H. Christensen.

Det betyder, at bakterierne kan omdanne nogle skadelige stoffer helt til CO2 og vand, mens de delvis kan omdanne andre.

- Det giver plads til, at andre bakterier kan gå ind og omsætte de resterende skadelige stoffer endnu mere, lyder det fra professoren.

Metode skal muligvis rense flere militæranlæg

’Landfarming’ er en kendt metode flere steder i verden til at mindske forurening i jord, men det er første gang, at forskere har afprøvet metoden i så stort et omfang i Arktis.

- Det er gået hurtigere, end vi har regnet med. Vi har set en langt større vækst i naturlige bakterier, end vi havde forventet, når det blev varmt nok, siger Jan H. Christensen.

I Grønland har man på en god sæson kun tre måneder, hvor der ikke er frostgrader i jorden, og der sker stort set ingenting med bakterierne, når der er frostgrader.

Fra luften ved Mestersvig kan man se, hvordan det forurenede jordlag er fordelt på et større areal, mens vandet fra jordarealet er samlet, så det ikke løber ud i fjorden. (Foto: Anders Christian Vestergaard)

Forskerne skal nu til Østgrønland til sommer, hvor de skal undersøge, om de sidste 18 procent af den forurenede jord også er forsvundet.

Efter projektet er afsluttet i Mestersvig, vil Forsvaret muligvis se på, om man skal lave et lignende tiltag ved den gamle militærbase Grønnedal i det sydlige Grønland, som også er forurenet.