Ekstreme temperaturudsving truer havens små fugle på livet: De har brug for din hjælp nu

På kun ti dage svingede temperaturen med 35 grader. Det forvirrer fuglene.

Nogle rødhalse har en risikabel strategi. Det er nemlig ikke alle rødhalse, der trækker til Sydeuropa, når vinteren kommer til Danmark. Det kan få fatale konsekvenser, når kulden pludselig rammer, som vi så tidligere i februar. (© Francis C. Franklin Wikimedia Commons)

Når man skal ud ad døren for tiden, er det ikke altid til at vide, om det er vinterstøvlerne eller forårsjakken, der skal på.

Den 12. februar måler meteorologerne minus 20,6 grader i Horsens. Det er den koldeste morgen i ni år.

Men bare ti dage senere er temperaturen steget med 35 grader.

Mandag den 22. februar får vi den varmeste dag, der nogensinde er målt så tidligt på året.

Her rammer temperaturen 15 grader i Store Jyndevad i Sønderjylland.

For fugle kan de store udsving have konsekvenser.

- Det slår simpelthen nogle af de små fugle ihjel, når temperaturen er så lav som midt i februar.

Sådan siger Thorsten Balsby, der er seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, hvor han forsker i fugle.

Lunt vejr giver forårskuller hos fugle

Når fuglene skal holde styr på, hvilken årstid det er, orienterer de sig i høj grad efter, hvor længe der er dagslys på en dag.

Men når vejret skifter, og vi nu pludselig oplever forårstemperaturer tidligt i februar, kan det også påvirke fuglenes forståelse af, hvilken årstid det er.

- De pludselige høje temperaturer kan sætte gang i forårsaktiviteten hos fuglene, siger Thorsten Balsby.

Fuglene er lige så stille begyndt at etablere territorier, hvilket viser sig i lidt mere fuglesang end almindeligvis. Fuglene bruger nemlig deres sang til at kommunikere med andre fugle - og markere deres territorium.

- Havde vi haft en kold periode efterfulgt af regn og blæst i hele februar, havde vi ikke oplevet den samme aktivitet nu hos fuglene, siger han.

Selvom det lunere vejr nu er skønt for fuglene, har den hårde periode med kulde haft konsekvenser for særligt små fugle.

Pludselig hård vinter kan slå små fugle ihjel

Når vinteren kommer til Danmark, trækker nogle fuglearter mod sydeuropa og varmen, mens andre bliver i Danmark.

Og så er der de arter, hvor det er forskelligt, hvad den enkelte fugl gør. Det ses eksempelvis hos rødhalsen.

Hver fugl har sin egen strategi for, om det er klogest at tage på træk eller blive i Danmark. Hvis de foregående vintre har været milde, kan det være en god idé at blive i Danmark.

- Hvis en fugl bliver i Danmark, kan den spare al den energi, som det tager at flyve til syden, siger Thorsten Balsby.

- De fugle, der bliver i Danmark, er også først i rækken, når der skal findes og kæmpes om territorier, når foråret kommer til Danmark. Her skal de andre fugle først tilbage fra Sydeuropa, før de kan melde sig ind i kampen om territorier.

- Når vi pludselig får en periode med meget kulde, kan det koste rødhalsen livet. Dem, der er blevet i Danmark for at spare på energien, får et ordentligt rap over næbbet. De kan ikke nå at tage på træk til varmen, siger han.

Det er vigtigt med et stort territorium, hvor fuglen både kan finde føde og finde en mage. Derfor er det smart at blive i Danmark over vinteren - men der er en stor risiko forbundet med det.

Mindre mad, når det er koldt

Når det pludseligt bliver koldt, og sneen lægger sig over landet, kan det være svært at finde mad for fuglene.

- Tilgængeligheden til mad ændres radikalt, når der pludselig er frost og sne i store dele af Danmark. Det er ligemeget, om arten spiser kerner, frøer eller insekter - alle har udfordringer, siger Thorsten Balsby.

Særligt de små fugle skal spise ofte for at have nok energi til at holde varmen.

- Når der ikke er noget mad, handler det om at spare på energien. De store arter som gæs og svaner kan sagtens sidde og vente. En del af tiden ser det ud til, at de bare sover, siger han.

Det er muligt for gæs og svaner, fordi de er store. De kan spise mere før vente-perioden og dermed have mere energi til at holde varmen. Men de små fugle kan ikke gøre det samme.

- Små fugle som gærdesmutter har ikke plads til meget mad i maven ad gangen. De skal hele tiden spise for at producere energi og holde varmen, siger Thorsten Balsby og fortsætter:

- En kold nat på 12 timer, hvor den lille gærdesmutte ikke kan spise, kan slå den ihjel. Når det har været en hård vinter, kan vi se, hvordan bestanden af gærdesmutter er blevet mindre end almindeligvis.

FacebookTwitter