EU-Parlamentet presser på for at afskaffe dyreforsøg i forskning

Der er forskningsområder, hvor vi kan undgå at bruge dyr til forsøg, siger ekspert.

I dag er dyreforsøg ikke tilladt, hvis forskningen handler om at teste kosmetik. (Foto: Alexandr Gusev © Unsplash.com)

Det er på tide, at vi stopper med at bruge dyr i forskning.

Medlemmerne ønsker, at EU-Kommissionen udarbejder en detaljeret plan for, hvornår vi kan udfase dyreforsøg, og hvordan vi kan finansiere og udvikle alternative metoder til for eksempel at teste medicin.

667 medlemmer har stemt for, mens kun fire har stemt imod.

- Man har lagt op til det i mange år. Man er dog tidligere kommet galt afsted, da man ikke har haft en handlingsplan, siger Axel Kornerup Hansen, der er professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og ekspert i anvendelse af dyr i forskning.

I dag er dyreforsøg ikke tilladt, hvis forskningen drejer sig om at teste kosmetik. Til gengæld er det tilladt, hvis forskningens potentielle sundhedseffekter retfærdiggører formålet som for eksempel at forebygge sygdomme.

Gælder ikke al forskning

Parlamentet anerkender, at dyreforsøg bidrager til vigtig forskning, der for eksempel kan føre til vacciner.

De understreger, at forskere stadig kan bruge dyreforsøg, når der er tale om bestemte sygdomme, hvor andre forskningsmetoder ikke hjælper.

- Her bliver det lidt grumset. For det er dét, vi bruger de fleste forsøgsdyr til. Størstedelen af dyrene bliver brugt til grundforskning eller til at udforske menneskelige sygdomme - og i øvrigt også dyresygdomme, siger Axel Kornerup Hansen.

Ifølge Axel Kornerup Hansen bliver omkring 20 procent af alle forsøgsdyrene brugt til at afprøve lægemidler og andre kemikalier for at teste deres bivirkninger.

- Her er der mange tilfælde, hvor man egentlig godt kunne bruge in vitro-metoder (forsøg i reagensglas uden brug af en levende organisme, red.), siger Axel Kornerup Hansen.

Kritikken mod dyreforsøg går blandt andet på, at resultater på dyr ofte er svære at overføre til mennesker. Derfor er det unødvendigt at belaste dyrene.

- Det er ikke fordi de in vitro-metoder, vi har i dag, er bedre end dyreforsøg. Men de er sådan set heller ikke værre. Derfor undrer jeg undrer mig over, at det går så langsomt med at fjerne nogle af metoderne med dyreforsøg i disse tilfælde, siger Axel Kornerup Hansen.

Belaster dyrene

Parlamentet ønsker også, at dyrene bliver belastet så lidt som muligt i de situationer, hvor man ikke har andre muligheder end at bruge dyr til forskningen.

Her er der ifølge Axel Kornerup Hansen nogle områder, hvor reglerne sagtens kunne laves om.

- I stedet for at fjerne dyreforsøgene kunne man nedsætte belastningen. Det burde ikke være så svært i nogle tilfælde, siger han.

- Der er en gruppe af dyreforsøg, hvor man belaster dyrene, fordi man skal følge reglerne i et EU-direktiv, fortsætter han.

Han nævner for eksempel test af toksiner i skaldyr. Skaldyr spiser bestemte alger, der kan være giftige. Det er ikke farligt for skaldyrene selv, men det kan være farligt for mennesker.

For at teste indholdet af toksiner i skaldyrene laver forskere biologiske forsøg på mus.

- I testene er der krav om, at musene skal dø, hvis der er toksiner i, siger Axel Kornerup Hansen.

Han mener ikke, der bør være et krav om at give musene så meget gift, at de lider en pinefuld død.

I stedet burde det ifølge Axel Kornerup Hansen være nok, at musene bliver syge af toksinerne, for at vurdere at skalddyrene ikke skal sælges på markedet. Og så kan man aflive musene mere humant i stedet.