Gennembrud i forskning om billers numser kan potentielt redde bier og fødevarer

Biller mæsker sig årligt igennem op til en fjerdedel af verdens fødevareforsyning, men nu kan ny viden hjælpe til billebekæmpelse.

Biller er verdensmestre i at overleve i ekstremt tørre miljøer. Ny viden kan bruges til mere målrettet og skånsom bekæmpelse af skadedyr som kornsnudebiller og den røde melbille her. (Foto: © Bettina Illemann Larsen/Science KU)

Du kender sikkert historien om Jesus, der kunne lave vand om til vin.

Men kender du den om billen, der kan lave luft om til vand?

Helt præcist kan biller høste vand ud af fugtig luft gennem deres rektum - de kan med andre ord drikke med numsen.

Et nyt studie fra Københavns Universitet har fundet ud af, hvordan billerne besidder denne ret særlige egenskab.

Det lyder ikke bare sjovt, det har faktisk også stort potentiale. Biller æder hvert år op mod 25 procent af den globale fødevareforsyning, og med den nye viden kan forskerne finde nye metoder til at bekæmpe dem.

Hver femte dyreart er en bille, og der er cirka 400.000 beskrevne billearter i verden. Kartoffelbillen her er et af de insekter, der forvolder store skader på afgrøderne rundt omkring i verden. (© Pikist)

Det fortæller Kenneth Veland Halberg, der er lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, som har stået i spidsen for forskningen.

- Insekter er særligt følsomme over for ændringer i deres vandbalance, og derfor kan denne viden bruges til at udvikle mere målrettede metoder til at bekæmpe biller, der ødelægger vores fødevareproduktion, uden at dræbe andre dyr eller ødelægge naturen, siger han.

Lige nu bliver skadedyret bekæmpet med pesticider, som ganske vist holder billerne væk, men som også tager bierne og miljøet med sig i faldet.

Evolutionær succes

Biller kan leve et helt liv uden nogensinde at drikke vand i flydende form. Det har man vidst i godt 100 år, men det har ikke tidligere været belyst præcis, hvordan de gør det.

Forskerne har ved at undersøge den røde melbilles indre organer fundet frem til, at bittesmå celler - kaldet "Leptophragmata"-celler - pumper salt ind i billens nyrer, som er placeret tæt på dens endetarm.

Forskerne har brugt den røde melbille her til deres forsøg, fordi dens egenskaber også findes i andre typer af biller. (Foto: © Bettina Illeman Larsen/Science KU)

Den proces gør, at billerne kan "høste vand" ud af luften, når der er høj luftfugtighed. Billernes organer gør det altså på den måde muligt for dem at overleve selv i ekstremt tørre miljøer som for eksempel kornlagre.

Derudover kan billerne også trække væske ud af mad - selv hvis det er meget tørt og består af helt ned til en-to procent vand.

- De er evolutionært succesfulde, siger Kenneth Veland Halberg.

Mennesker kan lære af biller

Udover at forskerne forventer, at den nye viden om billernes væskeoptag kan bruges til at finde nye måder at bekæmpe dem på, mener de også, at vi mennesker kan lade os inspirere af deres særlige evner.

- Man kan potentielt udvikle apparater, hvor man meget effektivt kan optage det vand, der findes i luften, og udnytte det til at dyrke afgrøder på en måde, som man ikke er i stand til i dag, siger han.

Allerede i dag prøver vi mennesker at trække vand ud af luft - sådan som i billerne kan det med deres krop.

I syden har nogle vinproducenter eksempelvis en plastikflaske omkring rødderne på vinstokkene. Den fugtige morgenluft kondenserer på indersiden af flasken, og dagens varme får væsken til at sive ned til rødderne.

Bevar billen

Selvom biller hærger kornlagre verden over, er de vigtige at have i naturen, fastslår Kenneth Veland Halberg.

- Biller er fuldstændig essentielle og spiller en central rolle i vores øko-systemer. Det handler ikke om at sprøjte dem alle sammen ihjel.

Der behøver måske bare ikke være helt så mange af dem, siger han.

- Det handler om med nålestikspræcision at kunne regulere de typer af biller, som er skadelige for vores fødevareproduktion, og så ellers selvfølgelig beskytte dem ude i den vilde natur.

- Ved at gøre det mere specifikt, kan vi bidrage til en bedre biodiversitet også i Danmark.

Efter at have lavet studiet lyder det fra Kenneth Veland Halberg, at billerne er intet mindre end "exceptionelt effektive og succesfulde".

- Hvad skal jeg sige? Billerne er nogle fantastiske organismer, som vi skal vide mere om og er nødt til at forstå, siger han.