Glemt gen kan give dine supermarkeds-tomater smagen tilbage

Indavl har ødelagt smagen i moderne tomater.

Hvis vi krydser vores dyrkede tomater med vilde tomater, kan vi få smagen tilbage, mener forskere. (Foto: Camilla rønde © Scanpix)

Hvis du har en mistanke om, at tomaterne i supermarkedet ikke smager af særlig meget, så er du ikke helt galt på den.

Forskere har længe vidst, at en del smag og aroma er forsvundet fra mange af de dyrkede tomater, der sælges i butikkerne.

Det skyldes blandt andet, at tomatavlerne har haft stort fokus på udbytte og faktorer som

udseende
og holdbarhed, mens fokus på smagen ikke har været prioriteret.

Nu har forskere fra blandt andet Boyce Thompson Institute i USA kortlagt hele gen-biblioteket i flere hundrede tomatsorter.

Forskerne har sammenlignet moderne dyrkede tomater med deres nærbeslægtede tomater i naturen. Og det viser sig, at vilde tomater har langt større variation i generne sammenlignet med dem, vi køber i supermarkedet.

- Deres undersøgelse viser, at de moderne sorter har mistet flere tusinde gener. En stor del af arvemassen er altså røget ud, siger professor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet Michael Broberg Palmgren.

- Og det er jo så resultatet af indavl, fortsætter han.

Forskerne bag undersøgelsen fremhæver en særlig variant af genet med navnet TomLoxC, som bidrager til smag.

Den fandt de i 91 procent af de vilde tomatsorter, men kun i to procent af ældre, dyrkede sorter og i syv procent af nyere dyrkede sorter.

Kan få smagen tilbage

Ifølge forskerne kan planteavlerne bruge

kortlægningen
af tomaternes arvemasse til at give dyrkede tomater mere smag i fremtiden.

Noget af variationen i generne kan nemlig bringes tilbage til supermarkedshylderne ved at krydse vores tomater med de vilde.

- Så hvis en tomatavler har en smagsløs tomat, så kan han ud fra det her katalog, som forskerne har lavet, finde en tomat, som har gode gener og derefter krydse de to tomater, siger Michael Broberg Palmgren.

- Vi ser allerede eksempler på, at når moderne sorter af tomater krydses tilbage med gamle sorter, kan en del af den gamle aroma komme tilbage, fortsætter han.

Ifølge Carl-Otto Ottosen, der er professor ved Institut for

Fødevarer
på Aarhus Universitet, er det dog ikke sikkert, at den variant af genet TomLoxC, som forskerne har fundet, er interessant.

- Det kan godt være, at den laver nogle aromastoffer, men det er ikke sikkert, at de er særlig spændende for os. De kan være sure og bitre, siger Carl-Otto Ottosen.

Han fremhæver også, at det er

afgørende
, om genet bliver udtrykt - altså om det faktisk er aktivt i tomaten. Det sker især, hvis tomaterne gror under vejrhold, der gør dem stressede. For eksempel på grund af for lidt vand eller for høj temperatur.

- Genet skal aktiveres. Og hvis det kun er aktivt, når planten er stresset, så er det ikke sikkert, at det bliver udtrykt i en produktion af tomater i et drivhus. For her er man jo ikke interesseret i at udsætte dem for stress, siger Carl-Otto Ottosen.

Ikke beskyttet mod plantesygdomme

Tabet af gener har også gjort flere af de dyrkede tomater mindre modstandsdygtige overfor sygdomme, viser undersøgelsen.

- Noget andet af det, som er forsvundet, er gener, der beskytter tomaterne mod angreb fra bakterier og svampe, siger Michael Broberg Palmgren.

- Og det er også vigtigt. Så den her undersøgelse giver jo et godt billede af, hvad der sker, når en afgrøde bliver indavlet. Det resulterer i, at man mister genetisk variation, som kan være vigtig for mange ting, fortsætter han.

Hvis du ikke kan vente på, at tomatavlere får rettet op på smagen i moderne tomater, så er det en god idé selv at dyrke dem i et drivhus derhjemme.

Så har tomaterne altid mere smag, fordi du plukker dem sent i modningsprocessen, forklarer Carl-Otto Ottosen:

- Jo senere du høster en tomat, desto mere smag får du.

Undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Facebook
Twitter