Hvert år dør 390 millioner vilde dyr: Huskatte er et stort problem for Australiens natur

Herhjemme udgør tamkatte i naturen et minimalt problem, siger professor.

I Australien er pattedyr ikke udviklet til at leve side og side med de mange rovdyr, som europæerne har bragt til ø-kontinentet. Tamkatte er bare et af flere dyr, der udgør en trussel mod det vilde dyreliv. (Foto: Shubhankar Sharma © Unsplash)

Selvom det efterhånden er flere tusinde år siden, at mennesket tæmmede de første vildkatte, har nutidens små, kælne killinger stadig et veludviklet jagtinstinkt.

I Australien betyder det, at omkring 390 millioner vilde dyr hvert år må lade livet som bytte for en tamkat.

Det viser en opgørelse, som Australiens Nationale Program for Miljøvidenskab har lavet på baggrund af 66 forskellige undersøgelser.

Opgørelsen vurderer, at hver kat, som får lov at løbe frit, slår 40 krybdyr, 32 pattedyr og 38 fugle ihjel om året.

Der er tale om vilde, hjemmehørende arter, som ofte er

unikke
for de australske økosystemer.

Ifølge Jens-Christian Svenning, der er professor i økologi og leder af centret Biochange ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, er tamkatte i naturen et kæmpe problem i Australien.

Han fortæller, at man flere steder i Australien forsøger at genetablere bestande af pungdyr, som har været i kraftig tilbagegang siden europæernes ankomst til Australien - blandt andet på grund af indførte

rovdyr
og ødelæggelse af levesteder.

- Men mange steder er man simpelthen nødt til at hegne pungdyrene ind, for at de ikke bliver taget af blandt andet katte eller ræve, siger han.

Europæerne har medbragt flere uheldige dyr

I Australien er det langt fra nyt, at man har problemer med dyr, som er blevet indført i landet - både ved uheld og med vilje.

Katte, ræve, kaniner og tudser er bare nogle eksempler på dyr, som europæerne har medbragt til ø-kontinentet.

Mange af dem har spredt sig i millionvis og udgør nu en trussel mod de oprindelige dyr, samtidig med at de ingen fjender har selv.

Den nye australske opgørelse omfatter kun de 2,7 millioner katte, der bliver holdt som kæledyr og får lov at løbe frit.

Oveni hatten har Australien mellem to og seks millioner tamkatte, som lever vildt i naturen. Den samlede trussel mod de vilde dyreliv er altså endnu højere.

- Problemet med Australien er, at det er et ø-kontinent. Der har ikke været effektive

rovdyr
som katte og ræve, før europæernes ankomst. Det betyder, at de hjemmehørende dyr ikke har noget forsvar mod dem, siger Jens-Christian Svenning.

Katte er ikke et problem i Danmark

I New Zealand oplever man lignende problemer med tamkatte, og diskussionen omkring situationen har til tider været så ophedet, at den er blevet kaldt “cat wars”.

På den ene side står biologer, som vil have forbudt tamkatte i naturen. På den anden står katte-ejerne, som mener, at katten skal have lov at følge sin natur og

færdes
og jage i det fri.

Og herhjemme blusser diskussionen også op med jævne mellemrum.

I 2018 viste en undersøgelse, at hver fjerde dansker synes, at løse katte er et problem, og Dansk Jægerforbund mener, at katte, der har adgang til naturen, bør neutraliseres, så de ikke spreder sig.

Et af argumenterne er, at katte også i Danmark udgør en trussel mod dyrelivet - som i Australien.

Men det er altså et

begrænset
problem, vurderer Jens-Christian Svenning.

- Vi har ikke data, der kan sige noget bestemt om det, men hvis du ser på villakvarterer, hvor der er den største koncentration af katte, er det jo ikke sådan, at de er støvsuget for fugle og små-pattedyr, siger han.

Katten hører hjemme i Danmark

I modsætning til Australien er katte faktisk hjemmehørende i Danmark.

Ikke i den kælne form vi kender i dag. Den blev indført engang i jernalderen, hvor romerne bragte den hertil.

Men inden da havde vildkatte levet i årtusinder i Danmark.

- Det betyder, at vores dyr har levet med katten og tilpasset sig den, siger Jens-Christian Svenning.

Han

afviser
dog ikke, at der kan være lokale problemer i områder, hvor for mange katte tager vilde dyr, som der i forvejen er få af.

Men det er et lille problem. Ikke et generelt problem, siger han og fortsætter:

- I Danmark er problemet, at der ikke plads til de vilde dyr i form af reel natur. Der er simpelthen mangel på vilde naturarealer, hvor dyr og planter kan leve. Hvis der var nok af den slags arealer, var kattene stort set ligegyldige, siger han.

Facebook
Twitter