Jægere dræber tusindvis af mårhunde i Danmark: Men er de overhovedet skadelige?

Alene sidste jagtsæson blev næsten 8.000 mårhunde aflivet.

Mårhunden anses for at true fugle og små pattedyr i den danske natur. (© dr)

- Man kan kalde det lidt af en ulv i fåreklæder.

Sådan lyder det fra mårhundebekæmper hos Naturstyrelsen Peter Bülow Hansen i DR’s nye podcast Dræb for Danmark.

Mårhunden er en invasiv art, der ifølge Miljøstyrelsen skal bekæmpes for at passe på den danske natur og biodiversitet.

Det altædende rovdyr er anset for at udgøre en trussel for fugle og små pattedyr.

Det er Peter Bülow Hansen ikke i tvivl om. Han har nemlig selv set konsekvenserne af mårhundens hærgen helt tæt på.

- Hvis vi ser på de skader, en mårhund laver, når den angriber vores koloni-rugende fugle. Så tager man arbejdshandskerne på og udfører den opgaver, der er nødvendig, siger han.

Men Jens-Christian Svenning, der er professor i økologi ved Center for Biodiversitetsdynamik i en Verden under Forandring ved Aarhus Universitet, sætter spørgsmålstegn ved, om mårhunden egentlig skader naturen.

- Tværtimod virker det som om, at mårhunden indgår som en rimelig neutral del af økosystemerne, siger han.

Udryddes ud fra et forsigtighedsprincip

Dyr som mårhunde bliver kaldt invasive, fordi der er tale om arter, der ikke hører hjemme i Danmark og heller ikke er vandret hertil af sig selv, som en del af en naturlig udbredelse.

De invasive arter truer ofte dyre- og plantelivet, fordi arterne ikke er tilpasset naturens økosystemer.

Derfor vil myndighederne bekæmpe dem.

Men når det kommer til mårhunden, mener Jens-Christian Svenning ikke, at der er nok dokumentation for at jage den.

- Hvis vi kigger ud i Europa, så har mårhunden været her ganske længe. I Østeuropa har den været i mere end 50 år. Her har mårhunden ikke forårsaget store kollaps af de dyregrupper, som vi er bekymret for i Danmark. For eksempel padder og vandfugle, siger han.

Men selvom, vi endnu ikke har de videnskabelige data på plads, så sender vi alligevel mårhundebekæmpere som Peter Bülow Hansen på jagt:

- Vi kender ikke mårhundens eksakte indvirkning på den danske natur. Men spørgsmålet er, om vi er villige til at vente og se konsekvenser af den. Eller om vi for en gang skyld skal være på forkant.

Formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst mener, at vi bør komme af med invasive arter som mårhunden af et forsigtighedsprincip:

- Hvis vi først skal dokumentere, at de gør en skade, så har de allerede levet et vist antal år i naturen og har måske endda nået at etablere sig i en grad, så de bliver svære at komme af med igen. Og så er skaden egentlig sket.

- Så den sikre metode er, at hvis de kommer ind, og de ikke hører til her oprindeligt, så skal de ud igen, fortsætter Bengt Holst.

’Vi kommer ikke af med mårhunden’

Men ifølge Jens-Christian Svenning er det spild af penge at prøve at bekæmpe mårhunden.

- Bekæmpelse koster. Hvis vi skal lave bekæmpelse, så skal det være fordi, at arten faktisk er en trussel mod vores biodiversitet, og det stiller jeg spørgsmålstegn ved i forhold til mårhunden.

Han mener, at det mest sandsynlige er, at mårhunden vil blive en del af den danske natur, hvor den får samme betydning som andre mellemstore rovdyr. For eksempel ræven.

- På den måde kommer mårhunden til at være en mere naturaliseret art fremfor en invasiv art, der har stærke negative effekter på vores øvrige biodiversitet.

- Vi er slet ikke på vej til at kunne kontrollere mårhundebestanden. Så uanset hvad er det mest sandsynligt, at den kommer til at blive her, og så vænner vi os til den. Jeg tror ikke, vi taler om den om nogle årtier, siger Jens-Christian Svenning.

Fortsætter med at jage

Men som det ser ud nu, bliver jagten mod mårhundene ikke indstillet. Sådan lyder det fra miljøministeren Lea Wermelin (S):

- Jægerne gør et stort stykke arbejde for at regulere de mårhunde, som vi kan se, har spredt sig meget, desværre.

- Og selvom det kan virke en lille smule mærkeligt, at man skal fjerne noget natur for at passe på noget andet, så er det fordi, at de arter, som vi kalder invasive, er tilpasset nogle helt andre økosystemer, end dem vi har i Danmark, fortsætter hun.

Spørger man Peter Bülow Hansen, er det bestemt ikke spild af penge at jage rovdyret.

- Jeg tror ikke, vi vil være i stand til at udrydde mårhunden fra den jyske natur. Men jeg er ikke i tvivl om, at med en målrettet indsats vil vi få bestanden ned på et tåleligt niveau. Men det er et langt sejt træk.